Systémová infraštruktúra

Nadväzuje na hardwarovú infraštruktúru a dopĺňa ju o software. Patria sem základné programy, teda operačné systémy serverov, adresárové služby, riadenia súborov a databáz. Zásadnou požiadavkou je archivácia a zálohovanie. Tieto činnosti nesmú chýbať nikde, bez ohľadu na to, ako veľká firma je.

Slovom, ktoré dnes v IT budete počuť veľmi často, je virtualizácia. I tá patrí do systémovej infraštruktúry. Jej podstata je veľmi jednoduchá: ide o náhradu hardwaru softwarom. Virtualizovať je možné celé počítače. Jeden server sa softwarovo rozdelí na niekoľko a tým vytvorí pre ostatné programy dokonalú ilúziu, že každý z nich má celý počítač sám pre seba. Finančná úspora môže byť veľká, pretože ušetríte ako za hardware, tak za druhotné náklady – elektrický prúd, chladenie, podlahovú plochu, kabeláž a správu zariadení.

Oblasti ponuky

  • Operačné systémy a adresárové servery
  • Virtualizácia serverov
  • Virtualizácia aplikácií a desktopov
  • Zálohovanie a obnova dát, archivácia
  • Vysoká dostupnosť serverov
  • Databázové servery