VMWare

Vmware

Spoločnosť VMware priniesla technológiu virtualizácie serverov na platformu x86 a tak umožnila a umožňuje zákazníkom prevádzkovať na jedinom fyzickom serveri viac virtuálnych strojov. Takto je možné zvýšiť využitie výpočtových zdrojov, znížiť náklady na hardware a byť nezávislý na HW platforme. Virtuálna infraštruktúra prináša centrálne spravované výpočtové zdroje s vysokou dostupnosťou.

O spoločnosti

VMware, Inc. bola založená v roku 1998 a dnes je VMware lídrom v oblasti virtuálnej infraštruktúry. Viac ako 4 milióny užívateľov z viac ako 20 000 zákazníckych spoločností sa spoliehajú na riešenia VMware v oblastiach konsolidácie serverov, business continuity, zdokonaleného vývoja software, virtualizácie desktopov a mnohých ďalších. Viac informácií na www.vmware.com

Odbornosť a certifikácie spoločnosti AUTOCONT

VMware Authorized Consultant

Spoločnosť AUTOCONT sa ako jedna z prvých v Slovenskej republike stala držiteľom štatútu VMware Authorized Consultant. Kompetencia VAC je udeľovaná iba spoločnostiam zameraným na konzultačné a poradenské služby pre oblasť virtuálnej infraštruktúry. Naši konzultanti postupujú podľa metodík spoločnosti VMware: Virtual Infrastructure Methodology a poskytujú tak zákazníkom vysokú pridanú hodnotu.

VMware Solution Provider Enterprise Partner

Spoločnosť AUTOCONT dosiahla ako jedna z prvých úroveň VMware Enterprise Partner, štatút Enterprise Partner je zárukou pre zákazníkov, že pri návrhoch a realizácii virtualizačných riešení spolupracujú s profesionálnym dodávateľom tej najvyššej úrovne.