Ako dnes budovať bezporuchovú a súčasne ekonomickú IT infraštruktúru

Doby, kedy sme IT infraštruktúru dátových centier navrhovali iba podľa klasického scenára, sú už dávno preč. Prvým a najdôležitejším dôvodom je zmena v požiadavkách na vysokú dostupnosť, ruka v ruke s ním však kráča ekonomika prevádzky a efektivita návrhu. Vo veľkej väčšine prípadov si dokážeme spočítať, ako hlboko do vrecka firme siahne prípadná odstávka informačných systémov spôsobená výpadkom časti IT infraštruktúry. Takže viete, aký dlhý výpadok ste schopní zvládnuť bez zásadných problémov a aký dlhý je už pre vás neprípustný. Pokiaľ si nemôžete dovoliť výpadok prevádzky dlhší než jednotky alebo maximálne desiatky minút, prichádza nutnosť vybudovať IT infraštruktúru s vysokou dostupnosťou na všetkých troch hlavných vrstvách, vrstve komunikačnej, vrstve serverov aj vrstve dátových úložísk.

Dlhšiu dobu máme k dispozícii systémy riešiace vysokú dostupnosť komunikačnej infraštruktúry lokálnej počítačovej siete alebo serverov. Zdvojením komunikačných prvkov, násobením počtu serverov spoločne s ich virtualizáciou pokrývame prvé dve vrstvy už dlhé roky, o niečo kratší čas máme ale k dispozícii aj systémy zvyšujúce dostupnosť dátových úložísk. Spočiatku bola vrstva dátových úložísk riešiteľná iba v najvyššej triede zariadení , typicky zdvojením úložísk a nasadením systému ich virtualizácie obdobne ako na vrstve serverovej.

Počas niekoľkých posledných rokoch môžeme siahnuť aj pri úložiskách po lacnejšom riešení. Buď dostupnosť zvýšime vďaka vstavaným vlastnostiam úložísk strednej triedy – to má za následok prvé zníženie ceny riešenia, pretože nepotrebujeme vrstvu diskovej virtualizácie. Alebo úložisko vrátane vysokej dostupnosti kompletne presunieme do vrstvy serverovej – takýto systém je potom významne jednoduchší na počet potrebných hardvérových zariadení a cena celého riešenia môže byť ešte nižšia.

V tomto prípade už hovoríme o hyperkonvergovaných systémoch.