Potrebujete mať nonstop prístup k dátam? z mobilu, notebooku, tabletu, kedykoľvek, odkiaľkoľvek, rýchlo a bezpečne?

11. 9. 2012, 9.00 - 13.00 hod., EconoHotel, Spanyola 1753/43F, Žilina

Spoločnosti versity a Cisco Slovensko pre vás pripravili sériu zákazníckych seminárov na témy z oblasti bezpečnosti a komunikácie. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť rozšíriť Vaše znalosti a nájsť odpovede na otázky, ktoré trápia nejedného IT-čkára!

Spoločne sa pozrieme na moderné spôsoby zabezpečenia prístupu k dátam už na úrovni pripojenia do siete. Je úplne jedno či je pripojenie realizované káblom, bezdrôtovou WIFI sieťou alebo vzdialene cez mobilné siete tretej generácie. Použitím inteligentných metód overovania osôb a zariadení je možné dosiahnuť veľmi podrobnú úroveň rozdelenia prístupov než len na Allow/Deny. Tento trend je už dôkladne popísaný a nazvaný BYOD / Bring Your Own Device alebo aj Prines si svoje zariadenie. Správne nastavené a overené zariadenie je následneplnohodnotne využiteľné pre prácu vo fi remnou ale aj mimofi remnom prostredí. Mobilné zariadenia, ktoré sú súčasťou našich životov, poskytujú plnohodnotnú protiváhu k počítačom a umožňujú zostať v práci výkonný, mobilný a dostupný.

Program

  • 09.00 - 09.30 Registrácia a malé občerstvenie
  • 09.30 - 09.50 Cisco Borderless Network
  • 09.50 - 10.30 Cisco Wireless technológie
  • 10.30 - 11.20 Cisco TrustSec alebo aj BYOD
  • 11.20 - 11.40 Prestávka
  • 11.40 - 12.40 Cisco Unifi ed Communication
  • 12.40 - 13.00 Diskusia a záver
  • 13.00 - Spoločný obed

Počas seminára budú návštevníkom k dispozícii živé ukážky prezentovaných technológií.

Účasť je bezplatná, ale kapacita seminára je obmedzená. Zaregistrujte sa, prosím, čo najskôr na e-mail: mhalapinova@versity.sk.

Za spoločnosť versity, a.s. Vás srdečne pozýva

Mário Háronik
Riaditeľ regionálneho obchodného centra

Pozvánka vo formáte pdf