Vývojárske nástroje Intel

Naša sesterská spoločnosť AUTOCONT a.s. ako oficiálny Intel® Software Development Products Reseller ponúka zákazníkom v Českej a Slovenskej republike kompletné portfólio vývojárskych nástrojov Intel®. Kompletnú aktuálnu ponuku a/lebo licenčnú radu žiadajte od nášho najbližšieho obchodného zastúpenia.

Licencie sú trvalé. Súčasťou ceny je plná podpora/aktualizácia produktu na 1 rok. Pred uplynutím 1 roku od aktivácie je vhodné podporu/aktualizáciu predĺžiť. Po uplynutí ročnej lehoty je predĺženie výrazne drahšie. Distribúcia licencií je elektronická, bez médií. Dodanie trvá obvykle 2 – 5 dní od objednávky. Vyžiadajte si projektovú cenu. Ceny aktualizácií/predĺžení zasielame na prianie.

Akademické edície na vyžiadanie.

Oslovte produktového manažera
Martin.Cernik@autocont.cz
Tel: +420 910 973 234

Stručný prehľad produktov

Intel® Parallel Studio XE

Výkonné programovacie nástroje pre technické výpočty, podnikové a HPC technológie v C++ and Fortran on Windows*, Linux* and OS X*.

Intel Parallel Studio XE sa predáva v troch edíciách.

Composer Edition
Zahŕňa: kompilátory pre C++ a/lebo Fortran*, performance libraries, paralelné modely

Professional Edition
Navyše pridáva parallelism, aplikácie pre debugging a tuning
Zahŕňa: Composer Edition plus performance profiler, vectorization optimization, thread prototyping, memory a thread debugger

Cluster Edition
Navyše pridáva MPI cluster tools pre cluster software
Zahŕňa: Professional Edition plus a standards based MPI Library, MPI communications profiling and analysis tool, MPI error checking and tuning tools a cluster checker

Intel® System Studio

C++ tools pre embedded a mobilné zariadenia – pre Windows*, Android* a Linux*.

Composer Edition: Nástroje pre kód optimalizovaný na výkon

Professional Edition: Navyše nástroje pre analýzu výkonu, efektivity a správnosti kódu

Ultimate Edition: Professional Edition plus systémový debugging a tracing

Composer Edition
Integrované IDE pre rýchly vstup do programovania v súlade s priemyselným štandardom v oblasti kompilátorov a knižníc pre optimalizovaný kód

Professional Edition
Navyše pokročilá podpora pre System-on-Chip (SoC) architektúru – optimalizácia výkonu a nárokov aplikácií s podporou hľadania chýb pre výkonnejšie a menej energeticky náročné aplikácie.

Ultimate Edition
Professional Edition plus Soc JTAG and EFI agent-associated debugger pre hĺbkovú analýzu a hardwarovo podporovaný debugging a tracing

Intel® Media Server Studio

Nástroj pre optimalizáciu embedded systémov, datacentra, media servery so zameraním na najvyššiu kvalitu videa a výpočtového výkonu.

Community Edition
Optimalizujete aplikácie pre encoding, decoding, transcoding, streaming a video conferencing s balíčkom Media SDK, runtimes, graphics drivers a ďalšími nástrojmi

Essentials Edition
Includes Community Edition with Intel® Premier Support (direct access to Intel tech experts).
Community Edition plus Intel® Premier Support (priamy prístup k podpore cez Intel tech experts).

Professional Edition
Essentials Edition plus HEVC video and audio kodeky pre datacentrá a embedded systémy podľa obvyklých štandardov

Intel® Video Pro Analyzer
Obsiahla suita nástrojov pre analýzu videa pre kódovanie videa podľa HEVC a VP9 štandardov.

Intel® Stress Bitstreams and Encoder
Urýchlite uvedenie svojich aplikácií na trh s pomocou pokročilých nástrojov pre analýzu a debugging podľa dnešných štandardov pre mediálne produkty vr. VP9, HEVC, AVS 2.0 podporujúcich dekodérov, transkodérov, playerov s podporou streamingu.

Intel® XDK

Vytvárajte aplikácie v HTML5 a umiestňujte ich na trh s podporou viacerých app storov a viacerých formátov.

Jednoduchý postup práce od návrhu aplikácie až do jej umiestnenia na “store”
Úsporný vývoj, test i finalizácia aplikácie
Jednoduché šírenie na viacerých aplikačných “storoch” a formátoch

Video

Edície
Intel® XDK IoT Edition
Intel® XDK Early Access

Ďalšie Utility

Intel® Data Analytics Acceleration Library
Booster pre analýzu big dat & strojové učenie s jednoducho použiteľnou knižnicou

Intel® VTune™ Amplifier XE
Intuitívny CPU & GPU performance tuning, práca s viacerými jadrami a šírkou pásma a ďalšími parametrami

Intel® MPI Library
Making applications perform better on Intel® architecture-based clusters with multiple fabric flexibility

Rogue Wave* IMSL* Fortran Numerical Library 7.0***
The IMSL Fortran Numerical Library is the standard for high performance computing commercial mathematics and statistics libraries

Intel® RealSense™ SDK
Using Intel® RealSense™ technology, integrate hand/finger tracking, facial analysis, speech recognition, augmented reality, background segmentation, and more into your apps

Intel® Graphics Performance Analyzers
Debug, Analyze, and optimize your game and media applications