Aktuálne opatrenia

AUTOCONT opatrenia proti šíreniu vírusu COVID-19 a aktuálna situácia vo firme

Vážení zákazníci, partneri a priatelia, v súvislosti s aktuálnou situáciou, ktorá vyžaduje rázne opatrenia v snahe zabrániť šíreniu vírusu COVID-19, spoločnosť AUTOCONT prijala prísne bezpečnostné pravidlá. Pretože vaše a naše zdravie je prioritné, budeme tu pre vás aj naďalej v obmedzenom režime, keďže osobný kontakt je v súčasnosti minimalizovaný. Sme však pripravení plniť naše záväzky a vykonávať bežnú činnosť zodpovedne, plnohodnotne a v rámci našich možností.

Zamestnanci AUTOCONTu majú k dispozícii mobily, notebooky a zabezpečené prístupy z domáceho prostredia, aby mohol pracovný proces firmy kontinuálne pokračovať.

Obchodné procesy sú uskutočnené prostredníctvom nástrojov na vzdialenú prácu a komunikáciu so zákazníkmi či partnermi. Pracujeme neobmedzene na projektoch, riešeniach a vašich požiadavkách. Kontakt na obchodnú sieť: tu.

Pre servisné zákazky vyžadujúce bezodkladné riešenia sú umožnené výjazdy servisných technikov podľa osobne dohodnutých pravidiel /samozrejme za prísnych opatrení, s rúškom, rukavicami a dezinfekciou/. Budeme sa snažiť plniť naše záväzky optimálne, aj keď sme odkázaní na dodávateľov náhradných dielov, čo môže v konečnom dôsledku predĺžiť čas opráv. Kontakt na servisnú sieť: tu.

V súčasnosti je možný iba obmedzený osobný kontakt na pobočkách v rámci Slovenska. Sú dodržané prísne hygienické opatrenia. Pri vstupe do firmy má každý návštevník povinnosť nosiť rúško, vydezinfikovať si ruky, prípadne chrániť ruky hygienickými rukavicami. Následne mu bude odmeraná teplota, ktorá nesmie presiahnuť 36,9°C.

Milí zákazníci, partneri a priatelia, spoločnosť AUTOCONT vám praje aktuálne veľa zdravia. Snažme sa byť zodpovední a ohľaduplní voči ostatným a keď pominie krízová situácia ohľadom šírenia koronavírusu, radi s vami uprednostníme osobnú komunikáciu.