Koncové zariadenia a užívateľské prostredie

Služby okolo koncových zariadení a užívateľského prostredia sú jednou z najfrekventovanejších činností IT oddelení v organizácii. Dôležitou oblasťou je aj zálohovanie koncových zariadení.

Efektivitu správy môžu výrazne zvýšiť riešenia virtualizácie aplikácií či desktopov. Skúste si predstaviť situáciu, kedy má každý zamestnanec po prihlásení z ľubovoľnej pracovnej stanice, tabletu či chytrého telefónu vždy k dispozícii svoje pracovné prostredie, dáta aj aplikácie. Všetko je možné centrálne riadiť - užívateľské práva, bezpečnostné politiky, aplikácie a operačné systémy, ktoré môže mať užívateľ k dispozícii.

Virtualizácia desktopov (VDI)

Virtualizácia desktopov rieši mnoho problémov súvisiacich so správou a podporou koncových zariadení vďaka centralizovanému prístupu ku konsolidácii a riadeniu prostriedkov využívaných koncovými užívateľmi. Nasadenie virtuálnych desktopov zjednoduší procesy správy koncových zariadení, odstraňuje rad bezpečnostných problémov, obmedzuje úniky dát a riziká spojené s ochranou osobných údajov a tým činí správu prostredí koncových zariadení lacnejšou. Prenáša nároky na výpočtový výkon z koncového zariadenia na stranu serverov, čo jednak znižuje HW nároky na koncové zariadenia a jednak prináša užívateľom rýchlejšiu odozvu aplikácií.

Mobilní zamestnanci sa môžu ku svojim podnikovým aplikáciám pripojiť bezpečne bez ohľadu na miesto a koncové zariadenie. Svoj tablet alebo smartphone len pripoja k internetu a pristupujú k virtuálnemu desktopu rovnako ako by používali fyzický desktop v korporátnej sieti.

Detaily v produktovom liste Virtualizácia aplikácií a desktopov .

Virtualizácia aplikácií

Virtualizácia aplikácií umožní doručiť ľubovoľnú aplikáciu na akékoľvek mysliteľné zariadenie pripojené k sieti, či už k podnikovej LAN/WAN alebo k verejnej sieti Internet. Koncovým zariadeniam môže byť osobný počítač s ľubovoľným operačným systémom, tablet alebo smartphone.

Virtuálna aplikácia, aj keď v skutočnosti funguje inde než na koncovom zariadení, dokáže využívať bežné prostriedky a nástroje - tlačiareň, prenosné disky, webové kamery atď. Súčasne nie je problémom používať multimédiá prostredníctvom virtuálnych aplikácií.

Zálohovanie koncových zariadení

V tejto oblasti využívame technológie Acronis a Druva. Acronis Backup Advanced for PC je nástroj pre zálohovanie a obnovu pracovných staníc s centralizovanou správou. Umožňuje obnovu záloh na odlišný hardware a deduplikáciu. Ponúka možnosť lokálnej aj vzdialenej obnovy havarovaných staníc a automatizovanú tvorbu záloh podľa nastaveného plánu. Druva inSync je moderné a výkonné riešenie, ktoré zabezpečí a chráni vaše dáta kedykoľvek a kdekoľvek ste, či už pracujete v kancelárii na PC, na cestách z notebooku, alebo v teréne z tabletu či chytrého telefónu.