Predchádzajte kyberútokom vzdelávaním zamestnancov

Približne 80 % všetkých kybernetických mimoriadnych udalostí je spôsobených ľudskou chybou. Väčšina školení pre zvýšenie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti je príliš dlhá, technicky orientovaná a v podstate negatívna.

Kurzy Kaspersky Lab pre zvýšenie kybernetickej bezpečnosti sa zameriavajú na:

  • zmenu chovania - stimulujú rozhodnutia pracovníkov správať sa bezpečne, vytvárajú podnikové prostredie, kde „všetkým záleží na kybernetickej bezpečnosti, takže ju budú tiež dodržovať“,
  • spojenie motivačného prístupu, techník získavania zručností s hernými prvkami, simulovanými útokmi a detailným interaktívnym tréningom schopností pre zaistenie kybernetickej bezpečnosti.

Okrem praktických workshopov je dôležité vychádzať zo schopností a znalostí. Preto je pre prístup k online platforme zručností dôležité prejsť typické scenáre a situácie, prehĺbiť znalosti a pochopenie potenciálnych hrozieb a spôsobov, ako ich riešiť. Medzi kľúčovými aspektami online tréningu sú: Online vzdelávacie moduly, Testy schopností, Simulované útoky, Analytika a reporting.

Viac informácií o online vzdelávacej platforme