Riadenie kvality

ISO 9001 Systém riadenia akosti:

  • Riadenie projektov, Servis, Predaj, Helpdesk
  • Vzdialená správa a dohľad, Vývoj software

ISO 20000 Systém riadenia pri poskytovaní IT služieb:

  • Outsourcing koncových zariadení
  • Outsourcing serverov
  • Outsourcing sieťovej infraštruktúry
  • Outsourcing helpdesku

ISO 27001 Systém manažmentu bezpečnosti informácií:

  • Dodávka IT infraštruktúry
  • Podpora riadenia IT
  • Vývoj programového vybavenia pre zákazníkov

ISO 14001 Systém riadenia v oblasti životného prostredia

ISO 18001 Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Politika systémov riadenia

Politika BOZP