Vývoj softwaru

AUTOCONT vyvinul a nasadil celý rad vlastných produktov, ako sú systém pre správu identít, systém pre testovanie znalostí, systém včasnej intervencie, systém pre správu dátových schránok, spisovú službu a mnoho ďalších. Popri tom AUTOCONT podľa požiadaviek svojich zákazníkov vyvíja software pre oblasť dátových skladov, systémov riadenia výroby, informačných portálov, formulárových systémov a rovnako mobilné aplikácie. Samostatnou kapitolou sú priemyselné aplikácie v rámci štandardov Industry 4.0. Zákazník dostáva riešenie s vysokou pridanou hodnotou, ktorú nemôže získať nákupom štandardných produktov na trhu. AUTOCONT navyše dokáže realizovať aj zložité integračné projekty zaisťujúce správnu komunikáciu jednotlivých aplikácií, väčšiu bezpečnosť a lepšie spravovateľné prostredie.

Kontakty

info@autocont.sk
Tel.: +421 2 3278 8811