Štruktúra spoločnosti

AUTOCONT s.r.o.

Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:
Einsteinova Business Center, Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Základné imanie:
€ 1 328 000

Identifikačné číslo:
36396222

Rok založenia:
2001 (transformácia na akciovú spoločnosť)

Štatutárny orgán:
Milan Futák, konateľ
Mário Háronik, konateľ
Ondřej Matuštík, konateľ

AUTOCONT sa delí na 5 špecializovaných divízií, ktoré kopírujú ponuku spoločnosti:
Divízia ITI – IT infraštruktúra
Divízia PAS – Podnikové aplikácie a služby
Divízia ITSM – Outsourcing
Divízia ESA – Enterprise Solutions and Applications
Divízia CAD Studio

Materská spoločnosť:
AUTOCONT a.s. aktivity AUTOCONTu v Českej republike

Sesterská spoločnosť:
CAD Studio s.r.o. leader v oblasti CAD/CAM aplikácií na báze produktov Autodesk
DataSpring s.r.o. poskytovateľ cloudových a IT služieb z vlastných moderných datacentier