Firemná kultúra

Hľadáte zamestnanie, v ktorom dôjde k oceneniu Vášho talentu v oblasti IT a máte ambície v tomto odbore niečo dosiahnuť? Potom ste na stránkach spoločnosti AUTOCONT správne.

Spoločnosť AUTOCONT je úspešnou a viac ako 20 rokov pôsobiacou spoločnostou na trhu informačných a komunikačných technológií na Slovensku a v Českej republike aj vďaka tomu, že dlhodobo stavia na piatich základných firemných hodnotách::

AUTOCONT - Firemná kultúra

Na základe týchto hodnôt nielen hľadáme našich budúcich spolupracovníkov, ale tiež ich v každodennom pracovnom živote od našich zamestnancov vyžadujeme. Vieme totiž, že pokiaľ každý v AUTOCONTe bude tieto hodnoty napĺňať, budeme pre našich zákazníkov vždy partnerom, ktorý prináša užitočné riešenia, s ktorým budú spokojní a ku ktorému sa budú vracať.

To je tiež dôvod, prečo do svojich radov hľadáme profesionálov, ktorí ovládajú svoje „remeslo“ na 100 % a majú ambíciu neustále sa vzdelávať a rásť. Hľadáme spolupracovníkov, ktorí nachádzajú riešenia a nie dôvody, prečo niečo nejde.

Z vyššie uvedených hodnôt vyjadruje firemnú kultúru AUTOCONTu najlepšie Zodpovednosť. Zodpovednosť nie je možné nariadiť, tá v človeku buď je, alebo nie je. Každý v AUTOCONTe má príležitosť ukázať, čo v ňom je. Vďaka neviazanosti korporátnymi procesmi a detailnými pravidlami má každý možnosť rozvinúť svoj talent.

Rozvoj talentu maximálne podporujeme, a to nielen finančne. Naši zamestnanci sa zúčastňujú medzinárodných konferencií, získavajú tie najvyššie certifikáty v IT, prechádzajú rôznymi tréningami a školeniami.

Zároveň ale vieme, že nielen prácou je človek živý. A tiež vieme, že keď sa ľudia poznajú aj mimo kancelárie, zvýši sa miera ich spolupráce. Preto každoročne usporadúvame spoločenské akcie, teambuildingy, vlastné športové turnaje alebo sa zúčastňujeme športového zápolenia s ďalšími IT firmami.

V AUTOCONTe sa na nič nehráme – keď pracujeme, tak pracujeme, keď sa bavíme, tak sa bavíme.