Vývoj softwaru

Referencie

Elektronizácia služieb mestského úradu v Žiline

Elektronizácia služieb mestského úradu v Žiline Mestský úrad Žilina

Spoločnosť AUTOCONT SK sa vďaka výsledkom verejného obstarávania stala jedným z dvoch hlavných dodávateľov projektu vybudovania Integrovaného informačného systému (IIS) pre mesto Žilina. Základným cieľom celého projektu bolo vybudovanie efektívnej a modernej samosprávy elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline v súlade s princípmi eGovernmentu. Zavedenie elektronických služieb prinieslo rovnocenný prístup k službám pre každého občana a vytvorili sa podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia.
Článok v magazíne Elita