Mimoriadny seminár pre zákazníkov Magma HCM

24. 9. 2015, 9.30 - 14.00 hod., Holiday Inn, Športová 2, Žilina

Spoločnosť AutoCont Vás srdečne pozýva na uvádzacie stretnutie k zásadným zmenám v dizajne Vášho personálneho a mzdového systému Magma HCM.

Je to jedinečná príležitosť zoznámiť sa s modernejším vzhľadom systému, oboznámiť sa s novým usporiadaním a ovládaním ako i novými možnosťami systému Magma HCM.

Program

  • 09.30 Registrácia
  • 10.00 Otvorenie seminára
  • 10.30 Predstavenie nového dizajnu Magma HCM
  • 11.45 Prechod na novú verziu
  • 12.00 Prestávka
  • 12.45 Novinky v poskytovaní servisných služieb
  • 13.00 Nové možnosti systému
  • 13.30 Záver


Účasť je bezplatná, ale kapacita seminára je obmedzená.
Parkovanie v priestoroch hotela nie je z kapacitných dôvodov zabezpečené

Za spoločnosť AutoCont SK a.s. Vás srdečne pozýva

Janka Michalíková
vedúca oddelenia Magma HCM

Pozvánka vo formáte pdf

V prípade záujmu o ďalšie informácie k akcii kontaktujte Evu Macurovú, telefón: +421 415 114 242, email: eva.macurova@autocont.sk

Účasť je bezplatná, ale kapacita seminára je obmedzená. Zaregistrujte sa prosím, čo najskôr.