Špeciálne ceny riešení pre rôzne veľké potreby

Vlastná firemná sieť s efektívnou prevádzkou a správou AUTOCONT

Pre rôzne veľkých zákazníkov (50, 100 a 200 užívateľov IT a prípadne väčších) máme pripravené veľmi zaujímavé špeciálne ceny pre prehľadné štartovacie balíčky v prípade, že potrebujete ucelené sieťové riešenia pre bezpečnostné brány, ethernet prepínače i prvky bezdrôtových sietí alebo niektorú z daných častí.

Ceny ucelenej dodávky riešení hw a cloud management software vrátane implementačných služieb po dobu päť rokov poskytneme od 6180 EUR v prípade jednorázovej investície. Investície ako u riešení pre 50, 100 či 200 užívateľov do rýchlej, spoľahlivej a bezpečnej firemnej siete s hardwarom a cloud management softwarom vrátane inštalácie na 5 rokov sa pohybuje v rovine nákladov 3 EUR mesačne na užívateľa.

Firemná sieť dodávaná a prevádzkovaná formou služby

Pre tento model, pokiaľ ho zákazník preferuje, sú Cisco Meraki riešenia a AUTOCONT implementačné a prevádzkové služby ako stvorené. V prípade záujmu o takéto obstaranie siete a implementáciu vo forme mesačnej platby na 5 rokov začínajú fakturácie na čiastke 116 EUR mesačne. Nad rámec toho si potom môžete vybrať prevádzkové služby AUTOCONT v režime 9x5, 24x7 či naviac pokročilý bezpečnostný dohľad.

V prípade detailnejšieho záujmu si pozrite cenník riešení v PDF s našimi špeciálnymi cenami štartovacích riešení. Alebo si vyžiadajte špeciálne ceny riešení pre vašu veľkosť a individuálne potreby na cisco@autocont.sk