Projekty pod kontrolou

4. 12. 2012, 9.00 - 12.30 hod., Microsoft Slovakia s.r.o., Apollo Business Center II, Prievozská 4D, Blok B (4. poschodie), Bratislava

Spoločnosť AutoCont SK a.s. si Vás dovoľuje v spolupráci so spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o. pozvať na seminár s témou „Projekty pod kontrolou”.

Seminár je zameraný na najlepšie praktiky pre riadenie projektov a portfólií. Poskytneme inšpiráciu ako využiť systémové nástroje pre prácu na projektoch a pri správe portfólia projektov. Seminár bude rozdelený do nasledujúcich dvoch častí:

Novinky v oblasti projektového riadenia s podporou IT

Príďte sa zoznámiť s novinkami a prínosmy Microsoft Project 2013 a Microsoft Project Server 2013. Naši odborníci Vám predstavia nové možnosti systému pre projektové riadenie a riadenie portfólií. Súčasťou prezentácie bude aj predstavenie komunikačných technológií a technológií pre zdieľanie informácií v projektových tímoch a to všetko v rámci Microsoft Offi ce 2013.

Efektívne riadenie projektov a procesov

Na príkladoch z praxe u našich referenčných zákazníkov Vám ukážeme, ako je možné evidovať projektové zámery v centralizovanom systéme, riadiť kľúčové aktivity Vašich projektov, spravovať úlohy a projektovú dokumentáciu. Ukážeme si aj spôsoby podpory procesov pomocou softvérových nástrojov.

Program

  • 09.00 - 09.15 Registrácia a malé občerstvenie
  • 09.15 - 09.30 Úvodné slovo Martin Černák (Microsoft Slovensko)
  • 09.30 - 11.00 Najnovšie trendy v oblasti IT podpory projektového riadenia
  • 11.00 - 11.15 Prestávka - Coffee Break
  • 11.15 - 12.30 Efektívne riadenie projektov a procesov - živé ukážky
  • 12.30 - Diskusia

Účasť je bezplatná, ale kapacita seminára je obmedzená. Zaregistrujte sa, prosím, čo najskôr na e-mail: mailto:jana.krejci@autocont.cz.

Za spoločnosť AutoCont SK a.s. Vás srdečne pozýva

Vlastimil Poláček
vedúci tímu Enterprise Project Management

Pozvánka vo formáte pdf

V prípade záujmu o ďalšie informácie k akcii kontaktujte Janu Krejčí, telefón: +420 602 451 010, email: jana.krejci@autocont.cz