IT Infraštruktúra 2012 spoľahlivo a úsporne alebo virtualizácia3, s ktorou bude prevádzka vášho IT takmer bezúdržbová a maximálne ekonomická

5. 6. 2012, 9.00 - 13.00 hod., Kongres Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Súčasným trendom v IT podpore organizácie sú IT špecialisti, ktorí podporujú fungovanie kľúčových operácií a procesov organizácie, a ktorí sa môžu starať skôr o aplikačné vybavenie než o údržbu a chod IT infraštruktúry.

Ako sa ale v súčasnom dynamicky sa meniacom IT svete dopracovať k bezproblémovo fungujúcej infraštruktúre, za čo najprijateľnejšiu cenu a s nízkymi prevádzkovými nákladmi? A ako ju mať v dnešnom ekonomickom vývoji Európy pripravenú na všetko?

Väčšina IT prostredí, ktoré sa evolučne začali virtualizovať, je často nespoľahlivé, nie je rozumne spravovateľné a prevádzka organizácie je potom často nebezpečná a drahá.

Zistite ako na to na sérii seminárov versity, ku ktorým pripravil úvodnú prednášku o trendoch IT v ČR a SR a úlohu IT manažéra nezávislý konzultant a publicista Lubomír Karpeckiwww.cionetwork.cz

Robustné, ale prekvapivo ekonomické riešenie sa opiera o 3 piliere viacročného know-how špecialistov skupiny AutoCont (pozri program).

Program

  • 09.00 - 09.30 Registrácia a malé občerstvenie
  • 09.30 - 10.15 Trendy vývoja IT a úloha IT manažéra
  • 10.15 - 11.00 Virtualizácia serverov a zálohovanie prostredia
  • 11.00 - 11.15 Prestávka
  • 11.15 - 12.00 Virtualizácia a vysoká dostupnosť diskových úložísk
  • 12.00 - 12.45 Virtualizácia a vysoká dostupnosť sieťovej Infraštruktúry
  • 12.45 - 13.00 Diskusia a záver
  • 13.00 - Spoločný obed

Účasť je bezplatná, ale kapacita seminára je obmedzená. Zaregistrujte sa, prosím, čo najskôr na e-mail: mhalapinova@versity.sk.

Za spoločnosť versity, a.s. Vás srdečne pozýva

Mário Háronik
Riaditeľ regionálneho obchodného centra

Pozvánka vo formáte pdf