Služby

Spoločnosti, ktorých hlavný predmet podnikania je orientovaný na služby, vyžadujú predovšetkým veľmi spoľahlivé a zákaznícky zamerané informačné systémy. Či už sa jedná o systémy vyvíjané na zákazku či o systémy využívajúce existujúce softwarové produkty, rozhodujúcim faktorom je vždy znalosť konkrétnej problematiky a súvisiacich kľúčových aj podporných procesov, ktoré sú prostredníctvom systémov efektívne podporené.

Zameriavame sa najmä na nižšie uvedené oblasti služieb. Tu disponujeme potrebným know-how a znalosťami získanými najmä z referenčných implementácií našich riešení.

Doprava a logistika

Být ve správný čas na správném místě, optimalizovat rozvozové plány a trasy, minimalizovat ujeté kilometry a čas, maximalizovat využití ložné plochy vozidel. Sledovat zásilky, vozidla i dodržování předpisů. Vyhodnocovat a předvídat přepravní a logistické náklady, plynulý tok materiálu a informací. To jsou hlavní oblasti, na které se specializuje náš komplexní informační systém na bázi Microsoft Dynamics pro oblast dopravy a logistiky.

Servisné firmy

Každá servisní firma potřebuje mít kompletní přehled o všech úkonech, které souvisejí se servisními službami. Souběžná realizace servisních zakázek klade zásadní důraz na plánování lidských zdrojů a materiálu a vyžaduje přehled o stavu v každém okamžiku. Stále je mnoho firem, které tuto problematiku řeší jednotlivými na sobě nezávislými softwary, které mezi sebou spolupracují pouze částečně nebo vůbec ne.

My jsme pro potřeby servisních organizací vytvořili oborové řešení, které slouží k efektivnímu řízení a sledování celého procesu servisu. Hlavní součástí tohoto procesu je zákazník, který je vždy informován o stavy servisních zakázek. V našem řešení je navíc plánování a řízení realizace servisních zakázek přímo svázáno s účetnictvím. Je vhodné pro všechny organizace, které zajišťují údržbu a opravy, záruční i pozáruční servis.

Díky robustní platformě Microsoft Dynamics NAV vyhoví lokálním i mezinárodním společnostem, firmám se sítí servisních poboček i holdingovým skupinám.

Kúpeľníctvo, hotelierstvo a wellness

Pro lázně, hotely a wellness zařízení nabízíme jedinečné, praxí prověřené, řešení informačního systému AC Pramen, které pomáhá zlepšovat kvalitu služeb nabízených klientům, zvyšovat efektivitu provozu, řídit ekonomiku a stanovovat strategii dalšího rozvoje.

Systém AC Pramen je založený na osvědčené robustní platformě Microsoft Dynamics NAV, což přináší stabilitu a ucelenost. Jednotlivé moduly AC Pramen podporují veškeré oblasti lázeňství a hotelnictví, od recepce, přes správu ubytovacích kapacit, stravování klientů, rozpis procedur až po nástroje podporující práci lékařů, sester, pracovníků finančních oddělení i manažerů.

O kvalitě tohoto řešení hovoří jeho úspěšný provoz v několika významných lázních v České republice i na Slovensku.

Více na www.acpramen.cz nebo v produktovém listu.

Vydavateľstvá

Vydavatelská a nakladatelská činnost periodických i neperiodických publikací je extrémně náročná na zpracování dat a přizpůsobení se požadavkům trhu, který se neustále dynamicky vyvíjí. Pro bezproblémový chod firmy v této oblasti je nezbytná spolehlivá evidence vydaných tiskovin a produktů, stejně tak i detailní informace o jejich distribuci, o zákaznících a předplatitelích a objednávkách.

Flexibilní oborové řešení pro vydavatelskou a nakladatelskou činnost přináší okamžité získání přehledu pro rozhodování, řízení a vyhodnocování marketingových kampaní. Aktuální informace o finanční situaci společnosti získané ze systému zajišťují ochranu investic a úsporu nákladů. Kontaktujte nás, rádi vám sdělíme bližší informace o Řešení pro oborovou a nakladatelskou činnost.