Active Directory je kľúčový základ IT každej organizácie súčasnosti

Zmeny vo firmách sú stále častejšie. Dochádza k fúziám, akvizíciám, alebo k osamostatneniam častí spoločností. Dnešné organizácie stále viac používajú pre vybrané agendy cloudové služby či moderné aplikácie a dochádza tak k prepojovaniu tradičných a cloudových IT svetov. Nutnosťou dneška je aj častejšia obmena hardwaru a softwarových verzií prvkov IT infraštruktúry. Kvôli masovému rastu počtov zneužití firemných dát a kybernetických útokov sa zvyšujú aj nároky na bezpečnosť IT a prístupu k informáciám. Zároveň je snaha o väčšiu automatizáciu v riadení užívateľských identít a teda aj menšia prácnosť v údržbe užívateľov informačných systémov.

Pre riešenie vyššie spomínaných oblastí sa stali základom a štandardom väčšiny firiem a organizácií adresárové služby spoločnosti Microsoft, Active Directory (AD). A to profesionálne nasadené a udržiavané, so zaistením prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti. Ak chcete v danej oblasti využiť skúsenosti AutoCont špecialistov získaných v desiatkach lokálnych aj medzinárodných projektov, štúdií, analýz, realizácií aj servisných zmlúv s rôznymi úrovňami SLA, čítajte ďalej a v prípade záujmu nás následne kontaktujte.

Využitie Active Directory: