Integrácia a poradenstvo

Referencie

Audit spracovania osobných údajov

Audit spracovania osobných údajov Prešovský samosprávny kraj

Bol vykonaný audit spracovania osobných údajov a jeho zhody s Informačnými Systémami Verejnej Správy (ISVS) v prostredí PSK. Vytvorením Bezpečnostného projektu získal zákazník porovnanie skutočného stavu so stavom, spĺňajúcim normy pre parametrizáciu ISVS, ktoré upravujú požiadavky na ochranu fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov.