Vzdelávanie a rozvoj

AutoCont - Vzdelávanie a rozvoj

Každý zamestnanec je pre nás jedinečnou osobnosťou. Uvedomujeme si, že ľudia sú naša hlavná konkurenčná výhoda, o ktorú sa môžeme oprieť, a preto každoročne venujeme nemalé finančné prostriedky do vzdelávania a rozvoja zamestnancov.

Rozvíjame nielen odborné, ale aj takzvané mäkké zdatnosti, vychádzajúce predovšetkým z osobnostných a charakterových vlastností. Vieme, že IT trh je jeden z tých najrýchlejšie sa rozvíjajúcich, a iba tí, ktorí budú mať vo svojich radoch tých najlepších odborníkov, uspejú.

Našich zamestnancov rozvíjame v oboch oblastiach systematicky. Vďaka individuálnemu prístupu veľmi úzko nastavujeme rozvojové programy tak, aby mali čo najväčší dopad na reálnu prax. Využívame širokú paletu metód a nástrojov a vytvárame rozvojový plán priamo „na mieru“ potrebám jednotlivých zamestnancov.

S každým zamestnancom vedie jeho nadriadený každoročne motivačný rozhovor, na základe ktorého nastavia rozvojový plán pre budúce obdobie. Tento plán obsahuje štyri roviny: odborné zdatnosti, odborné certifikácie, mäkké zdatnosti a jazykové znalosti.

Veríme, že investovať do ľudí sa vyplatí, pretože vzdelanie ľudí predikuje podľa našich skúseností aj celkový úspech spoločnosti.