vPDC s vysokou flexibilitou, dostupnosťou a bezpečnosťou

Pri presiahnutí určitej hranice lokálnej infraštruktúry zákazníka, sa zvyšujú náklady na prevádzku a správu tohoto datacentra. Keď existujúce hw či sw prostriedky vo vlastnom datacentre dosluhujú, prichádza neľahké rozhodnutie do čoho investovať. V oboch situáciách je dobré zvážiť alternatívnu cestu - využitie služieb typu „Infrastructure as a Service“ (IaaS). Je tu nulová potreba akejkoľvek investície do vlastného hw a sw i jej zmarenie, keď v dobe životnosti nie sú vlastné prostriedky na plno využívané. Šetria sa tu i náklady na prevádzku, správu a potrebných špecialistov.

Naša dcérska spoločnosť Cloud4com poskytuje IT infraštruktúru dátového centra formou služby s názvom „Virtuálne privátne dátové centrum“ (vPDC). Sú v nej využívané enterprise IT technológie a služba sa líši od ostatných a to dôrazom na svoju kvalitu a silnými výhodami.

Služby sú ponúkané vo formách: IaaS verejný cloud, IaaS dedikovaný cloud a hybridné riešenie (cloud služby vPDC v kombinácii s vlastnými hw a sw prostriedkami zákazníka).

V zložení služieb virtuálneho privátneho datacentra sa stretnete s potrebnými produktami pre pokrytie štandardných potrieb ako sú vServer, vStorage, vBackup či vSoftware i produkty ako je NAS (virtuálny sieťový disk) a SERVER (fyzický server). Veľmi kvalitne sú zabezpečené sieťové služby virtuálneho privátneho dátového centra v oblasti Network – k dispozícii produkty ako vLAN, vRouter či vBalancer.

Produkt Internet potom zaisťuje pripojenie prostredia vPDC do siete Internet. Je špecifikovaný dvoma základnými parametrami: garantovaná rýchlosť (CIR) – garantovaná prenosová šírka pásma v Mbps, maximálna rýchlosť – maximálna prenosová šírka pásma v Mbps.

Zaujali sme Vás? Prečítajte si k možnostiam vPDC detailné informácie..