Čo je Power BI?

Power BI je nástroj pre vytváranie pokročilých interaktívnych manažérskych real time reportov a prehľadov. Tvorba reportov je možná s využitím sady Microsoft Office 365 E5, ktorá obsahuje aj licenciu Power BI Pro. Vizualizácie dát sú potom dostupné pomocou prehliadača, prostredníctvom aplikácie na mobilnom zariadení, alebo v desktopovej aplikácii na PC. Máte finančné dáta v databáze ERP systému, dáta o zamestnancoch v personálnom systéme, CRM záznamy v systéme prevádzkovanom v cloude, či ďalšie dáta generované priamo vo výrobe ? Potrebujete medzi dátami nájsť súvislosti?

Pokiaľ si odpoviete ÁNO, vyskúšanie nástroja Power BI je pre vás to pravé. Power BI mimo iného obsahuje viac ako sto dátových konektorov na najbežnejšie zdroje dát (napr. SQL, MySQL, SAP, SharePoint, Facebook, Google Analytics, Twitter a ďalšie).

Vybrané vlastnosti:
 • Vytváranie reportov, dashboardov, výpočtov a porovnanie
 • Predpripravené dátové konektory
 • Možnosť kombinovať viac dátových zdrojov v jednom reporte
 • Nástroje na streaming v reálnom čase
 • Historické prehľady
 • Široké možnosti filtrovania (Drillthrough, DrillDown…)
 • Možnosť nastavenia alertov pre medzné hodnoty ukazovateľov
 • Q&A query jazyk umožňujúci zostavovať adhoc vizuálne grafy
 • Mobilné aplikácie
 • Plánované obnovenie dát
 • Možnosť nastavenia bezpečnosti na úrovni riadkov pre prístup k dátam
 • Obsahuje známe PowerQuery a PowerPivot nástroje

Príklady vizualizácie dát: