Profil spoločnosti

AUTOCONT s.r.o.

AUTOCONT SK dodáva tovar, služby a riešenia v oblasti infokomunikačných technológií od roku 1990.

K rýchlemu rozvoju v prvých rokoch prispela distribúcia a servis kancelárskej techniky, priame obchodné partnerstvá so silnými značkami a budovanie obchodnej a servisnej siete na celom Slovensku. Zároveň sa spoločnosť zamerala na poskytovanie komplexných IT riešení a služieb pre firemnú klientelu a štátnu správu.

Systematické a dlhodobé budovanie odborných schopností, starostlivé sledovanie potrieb zákazníkov a premyslená vnútorná organizácia firmy priniesli vo výsledku fakt, že AUTOCONT je spoľahlivým a osvedčeným dodávateľom infokomunikačných technológií, programových aplikácií, vlastných riešení a outsourcingu.

AUTOCONT s.r.o. je súčasťou skupiny AUTOCONT a.s. - v súčasnej dobe najväčší a najvýznamnejší český súkromný dodávateľ informačných a komunikačných technológií. Do skupiny patrí aj najväčší dodávateľ CAD riešení Autodesk v Českej republike firma CAD Studio s.r.o.

Profil a logo spoločnosti