ALVAO ServiceDesk - viete čo riadite?

SYMANTEC - správa a bezpečnosť mobilných zariadení

7. 5. 2013, 9.00 - 13.00 hod., Pension Barca, Gavlovičova 1, Košice

Spoločnosti AutoCont SK a.s., SYMANTEC a ALVAO si Vás dovoľujú pozvať na odborný dvoj seminár z oblasti informačných technológií „ALVAO ServiceDesk Viete čo riadite?” a „SYMANTEC - správa a bezpečnosť mobilných zariadení”.

ALVAO - Service Desk je systém pre moderné organizácie a IT oddelenia, ktoré chcú spoľahlivo riadiť všetky úlohy. Jedná sa o systém vyvíjaný podľa svetových procesných štandardov na riadenie poskytovania služieb(ITSM/ITIL). Vďaka tomu je systém vhodný pre riadenie podnikového IT, ale úspešne v ňom môžete riadiť aj iné servisné oddelenie. Vďaka ALVAO Service Desk ľahko defi nujete služby, ktoré poskytujete a sprocesujete aj zložité úlohy a ich riešenia podľa daných procesov.

SYMANTEC - Používanie mobilných zariadení vo fi remnej sieti je dnes veľkým bezpečnostným rizikom. Zamestnanci často používajú a chcú používať svoje vlastné mobily. Pri používaní týchto zariadení sú často zanedbávané základné bezpečnostné pravidlá a smernice. Radi by sme Vám ukázali, ako Vám Symantec pomôže zabezpečiť a spravovať tieto mobilné zariadenia.

Program

  • 09.00 Registrácia
  • 09.15 Predstavenie - ALVAO ServiceDesk a ukážky
  • 10.45 Prestávka
  • 11.00 Predstavenie - Symantec Mobile Management and Security a ukážky
  • 12.30 Diskusia, otázky a odpovede
  • 13.00 Obed

Za spoločnosť AutoCont SK a.s. Vás srdečne pozýva

Ľuboš Fabrici
Riaditeľ regionálneho obchodného centra

Pozvánka vo formáte pdf

V prípade záujmu o ďalšie informácie k akcii kontaktujte Moniku Halapinovú, telefón: +421 232 788 812, email: monika.halapinova@autocont.sk

Účasť je bezplatná, ale kapacita seminára je obmedzená. Zaregistrujte sa prosím, čo najskôr.