Kontaktujte špecialistu AC

Pokiaľ vás informácie k tejto oblasti našej ponuky zaujali, máte dotazy či záujem o upresnenie vzhľadom k vašej konkrétnej situácii, kontaktujte AC špecialistu:

Servery, Storage – Marián Mifkovič, marian.mifkovic@autocont.sk, +421 903 452 519,
Networking - Igor Ftáček, igor.ftacek@autocont.sk, +421 903 790 712,
prípadne sa obráťte na svojho obchodníka v rámci AUTOCONT regionálneho centra.