Odhlásenie z mailingu

Odhlásenie z mailingu

Obchodná e-mailová komunikácia spoločnosti AUTOCONT je rozosielaná v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spoločnosť AUTOCONT Vaše kontaktné údaje a e-mailovú adresu spracúva, pokiaľ ste v minulosti u spoločnosti nakúpili prostredníctvom obchodnej siete či niektorého z internetových serverov, zadali svoje kontaktné údaje do niektorého z registračných formulárov, alebo boli v kontakte so zástupcom spoločnosti, alebo ste inej spoločnosti udelili súhlas s odovzdaním osobných údajov pre účely marketingu.

Pre opätovné zaradenie do obchodnej e-mailovej komunikácie môžete kedykoľvek požiadať na info@autocont.sk.