Sídlo spoločnosti

AUTOCONT s.r.o.

Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IČ: 36396222
DIČ: 2020105428
IČ DPH: SK2020105428

Tel.: +421 2 3278 8811
Fax: +421 2 3278 8825
E-mail: info@autocont.sk

AUTOCONT CZ a. s.

sesterská spoločnosť pôsobiaca v Čechách
www.autocont.cz