Priemysel, výroba

Priemyselné podniky čelia silnému konkurenčnému tlaku. Aby v ňom obstáli, musia neustále inovovať svoje produkty a technológie a hľadať cesty, ako optimalizovať prevádzku a zvyšovať efektivitu. Jedným z nástrojov, ako to docieliť, sú informačné technológie.

Práve zavádzanie a prevádzkovanie užitočných informačných technológií je poslaním AUTOCONTU. Na www.acindustry.cz popisujeme aj ponuku riešení a služieb pripravených pre Priemysel 4.0. Pre našich zákazníkov sme viac než IT firma so širokým záberom, sme dlhodobým partnerom a snažíme sa ich podnikanie zefektívniť. Rozsiahle skúsenosti a schopnosť riešiť špecifické požiadavky zákazníkov z rôznych oblastí priemyslu ponúkame v podobe špecializovaných riešení a služieb pre nižšie uvedené sekcie.

Automobilový priemysel

Automobilový průmysl je jedním z klíčových odvětví v ČR, a vyžaduje nezanedbatelnou část služeb věnovaných IT oblasti. Ta nezahrnuje pouze jednoduché SW aplikace, ale spíše komplexní ucelená řešení.

Primárním řešením je tzv. tracebilita systému, která zajišťuje v rámci výrobních linek efektivní výrobní proces v jakémkoliv čase plně pod kontrolou a umožňuje historicky dohledat celý řetěz událostí. Tím je docíleno, že každý výrobek má svoji „stopu“ identifikovatelnou až na úroveň součástky. Zde se velmi intenzivně zvyšuje důraz na efektivní využití čárových a RFID kódů ať pasivních či aktivních.

Dalším okruhem je řízení efektivní výroby z pohledu časového a kapacitního monitoringu lidské obsluhy, navázané na kvalifikační znalosti (řízení vzdělávání) nebo výkon (odměňování).

Nedílnou součástí též bývá, nasazení aktivních dotykových panelů, které společně s čtečkou RFID čipů (zaměstnanecké karty) zajistí, že s daným strojem pracuje osoba znalá a oprávněná.

Zákazkový vývoj a výroba elektroniky

Pro společnosti zabývající se zakázkovým vývojem a výrobou elektroniky nabízíme vlastní specializovaný informační systém AC ProMIS, který integruje celý proces životního cyklu zakázky a zvyšuje úroveň kontroly nad desítkami souběžně realizovaných projektů. Unikátní spojení ekonomického ERP systému, EPM nástrojů a našich zkušeností vám pomůže zjednodušit procesy, omezit neefektivní činnosti, zvýšit produktivitu, řídit ekonomiku včetně cash-flow a zlepšit podporu rozhodování. Více na www.acpromis.cz.

Výroba stavebných materiálov

Všichni výrobci stavebních materiálů čelí ve svém oboru třem základním výzvám: vysoká kvalita výroby, velká šíře sortimentu a potřeba neustálé inovace výrobků. Splnění těchto a dalších požadavků (procesní výroba, receptury, šarže, mezinárodní logistický řetězec, nákladové kalkulace atd.) se promítají také do volby informačních systémů a technologií.

Námi dodávané řešení informačního systému pro výrobce stavebních materiálů pomáhá zákazníkům úspěšně řešit výrobu barev, fasádních materiálů, stavebních směsí, betonových prefabrikátů nebo dlažeb. Jsme připraveni pomoci s řízením výroby stavebních materiálů. Zjistěte jak, kontaktujte nás.

Plastikárstvo a tlakové liatie

Víme, co v praxi obnáší výroba plastových i kovových dílů vstřikováním či tlakovým litím z pohledu informačního systému a řízení podnikových procesů. Pro toto odvětví dodáváme a provozujeme komplexní informační systém na platformě Microsoft Dynamics, která představuje moderní řešení pro lokální i mezinárodní společnosti. Naše praxí ověřená aplikace se zaměřuje především na řízení specifického procesu výroby (koprodukty, vratky, plánování kapacit lisů a směnnosti atd.), řízení kvality, projektového řízení (projektová výroba forem), údržby (správa a údržba forem), logistiky a manažerských výstupů.

Potravinárska výroba

Pro potravinářské společnosti jsou charakteristické zejména receptury, specifické výrobní procesy s důrazem na oblast jakosti (HACCP), plnění legislativních norem a potřeba silné podpory logistických operací (expirace, dohledatelnost, šarže atp.). Jsme implementátor s dlouhodobou zkušeností se zaváděním špičkových informačních systémů u výrobců a distributorů potravin.

Naše řešení na platformě Microsoft Dynamics AX naleznete u výrobců a distributorů chlazených, mražených, masných výrobků a polotovarů, při zpracování a konzervování ovoce a zeleniny či ve škrobárenské výrobě.

Farmaceutický priemysel, distribúcia

Farmaceutická a kosmetická výroba klade vysoké nároky na řízení kvality. Výrobci musí pružně reagovat na požadavky trhu a efektivně plánovat výrobní kapacity a zdroje. Stejně tak ekonomický rozvoz objednaných léčiv, včetně termolabilních látek, ve stanoveném termínu, přímo do skladů, lékáren nebo ordinací, navíc s ohledem na optimalizaci zásob, je složitá logistická úloha. My víme, jak na to.

Naše dlouholeté zkušenosti s řešením pro oblast farmaceutického a kosmetického průmyslu a distribuce jsme zhmotnili v komplexním informačním systému AC ProPHARM.

Více v produktovém listu AC ProPHARM.

Polygrafický priemysel

Krátké dodací lhůty, přesné nákladové kalkulace, rozmanitost produktů, zajištění materiálu, návaznost technologií – to jsou klíčové požadavky, kterým firmy z oboru polygrafie čelí. Se zpracováním velkého množství individuálních i opakovaných zakázek dokáže hodně pomoci kvalitní informační systém přizpůsobený specifickým procesním i technologickým požadavkům polygrafického průmyslu.

Zákazníkům AutoContu pomáhá řešení eGraph postavené na robustní platformě Microsoft Dynamics AX, které podporuje celý proces zpracovávání zakázek z různých oblastí polygrafie včetně předtiskové přípravy, tisku, dokončovacích prací i vazby. Řešení eGraph výrazně usnadňuje proces zpracování nákladové kalkulace zakázek, automatizuje plánování a řízení výroby. Integrace JDF umožňuje sjednotit datové toky administrace zakázky a výroby. Pokud vás zajímá, jak by mohlo řešení eGraph i vám pomoci být efektivnější, rychlejší a lépe čelit konkurenci, kontaktujte nás.