Referencie a prípadové štúdie

V tejto oblasti nájdete referencie a prípadové štúdie pre jednotlivé oblasti našej ponuky. Našimi zákazníkmi sú veľké, stredné aj menšie podniky, štátna správa a samospráva, subjekty z oblasti vzdelávania a vedy, nemocnice i neziskové organizácie.