História - hlavné medzníky vývoja

 • 1990
 • založenie spoločnosti pod názvom K+K, kancelárska technika, spol. s r. o. so sídlom v Žiline
 • 1991
 • otvorenie pobočiek v Bratislave, Trenčíne a Košiciach
  vstup rakúskeho partnera do spoločnosti
 • 1993
 • K+K Praha – založenie firmy po rozdelení Československa
 • 1995
 • otvorenie pobočiek v Banskej Bystrici a v Prešove
 • 1999
 • akvizícia Expert & Partner Bratislava, s.r.o. (100%)
 • 2001
 • transformácia na akciovú spoločnosť K+K, a. s.
 • 2009
 • zmena akcionárov a s tým spojená zmena názvu spoločnosti na versity, a. s.
 • 2011
 • vstup AutoCont Holding do spoločnosti versity, a. s. odkúpením 70 % akcií
 • február 2012
 • AutoCont Holding sa stáva 100% vlastníkom versity
 • 1. 9. 2012
 • zmena názvu spoločnosti na AutoCont SK a. s.
 • 2013
 • vznik divízie CAD Studio
 • 2014
 • spolu s Microsoftom spúšťa v ČR vlastný cloud
 • 2017
 • vstup strategického investora spoločnosti KKCG a.s., ktorý sa stáva vlastníkom 70 % akcií, zostávajúce akcie vlastní management spoločnosti