MAGMA HCM a nové technológie - nové riešenia a nové služby

25. 10. 2013, 8.30 - 14.30 hod., Hotel Slovakia, Námestie Ľudovíta Štúra 2, Žilina

Vážení partneri,

nadväzujeme na dobrú tradíciu stretnutí s našimi zákazníkmi a pozývame Vás na seminár, na ktorom predstavíme novinky a smerovanie IS MAGMA HCM. Spojením s významnou IT spoločnosťou sme získali možnosti vyvíjať produkty pomocou moderných technológií. V súlade s potrebami trhu neustále rozširujeme našu základnú ponuku do oblastí webových aplikácií, Business Intelligence, cloudových riešení, outsoursingu personálnych a mzdových procesov.

Hosťami a partnermi seminára sú spoločnosti Education, s.r.o. a elektronickekurzy.sk, s.r.o. s ktorými spolupracujeme v oblasti firemného vzdelávania.

Program

 • AutoCont - dodávateľ podnikových aplikácií a služieb
 • MAGMA HCM web
  • Riadený prístup k informáciám z personalistiky pre všetkých zamestnancov
  • Podpora personálnych procesov s workflow
 • Prestávka na občerstvenie
 • MAGMA HCM web - druhá časť
  • Nástroj pre manažéra: schvaľovanie, hodnotenie, odmeňovanie
 • Organizácia vzdelávania zamestnancov od stola
  • Education.sk - vyhľadávanie a objednávanie kurzov v Magme HCM
  • Elektronickekurzy.sk - vzdelávajte sa pohodlnejšie, rýchlejšie a lacnejšie
 • Prestávka na obed
 • BI MAGMA: softvérová podpora pre plánovanie a reporting personálnych nákladov
 • Profi HCM - MAGMA v cloude
 • Nové služby pre zákazníkov
 • Tombola - zaujímavé ceny pre jednotlivcov aj spoločnosti.

Za spoločnosť AutoCont SK a.s. Vás srdečne pozýva

Janka Michalíková
vedúca oddelenia MAGMA HCM

Pozvánka vo formáte pdf

V prípade záujmu o ďalšie informácie k akcii kontaktujte Evu Dendisovú, telefón: +421 911 101 537, email: eva.dendisova@autocont.sk

Účasť je bezplatná, ale kapacita seminára je obmedzená. Zaregistrujte sa prosím, čo najskôr.