SW v cloude pre správu a služby AUTOCONT

SW v cloude pre správu firemnej siete

Cisco Meraki je predovšetkým služba až potom hardware. Je teda logické i nutné zároveň, že služba je licencovaná. Zákazník si ju môže zaobstarať na obdobie 1, 3, 5, 7 až 10 rokov. Z našej skúsenosti doporučujeme pre sieťovú infraštruktúru 5 a viac rokov. Súčasťou licencie je záruka zariadenia i zabezpečenie chodu cloud služby. Platiť za takúto službu sa môže zdať na prvý pohľad ako zbytočne vynakladané prostriedky, keď iné riešenia takúto službu nepotrebujú. Áno, ale taktiež takou ani nedisponujú. Je treba si uvedomiť, že so službou nepotrebujú dedikovať výkon a moje prostriedky pre prevádzku managementu a dohľadových nástrojov. Nemusím takéto nástroje ani kupovať a udržovať, ani ďalej rozvíjať.

Jednoduché licencovanie SW / služby

Licencovanie je v štýle Cisco Meraki, teda maximálne jednoduché, zákazník si vyberá len z dĺžky jeho trvania. Výnimkou sú brány, kde je na výber z dvoch typov základnej a pokročilej licencie. Pokročilá v sebe obsahuje všetky mysliteľné filtračné a inšpekčné metódy. Licencia sa vždy kupuje spolu s aktívnym prvkom okrem prípadu samotného predĺženia licencie. Je to preto, že v licencii je zahrnuté i záručné zabezpečenie daného prvku. Inými slovami, po celú dobu trvania predplatného je prvok krytý zárukou vrátane výmeny chybného kusu (NBD). S výhľadom dlhším ako 5 rokov, možno potom ľahko prehlásiť, že ide o doživotné záruky s plnou výmenou zariadenia. Pravdou je, že bez licencie, (resp. bez predplatenej služby), nemožno na rozdiel od výpadku spojenia s cloudovou službou, hardware nijako ďalej využívať. Aby sa takémuto stavu predišlo, je zákazník vždy s dostatočným predstihom informovaný, že sa blíži expirácia niektorých licencií, ktoré bude treba obnoviť. Cisco Meraki je predovšetkým služba. Služba zjednotenej správy siete v celej jej ploche, správy mobilných zariadení a celkového prevádzkového dohľadu s nečakanou hĺbkou náhľadu a vizualizácie prevádzky, preto sú licencie povinnou podmienkou.

Nadväzujúce AUTOCONT služby

Pre využitie riešení Cisco Meraki sa môžete spoľahnúť na kvalitné implementačné služby špecialistov AUTOCONT, a to od analýzy stavu a návrhu architektúry, začlenenia do prostredia zákazníka a vzdialenej konfigurácie prvkov až po odovzdanie do prevádzky s vytvorenou dokumentáciou. Nástroje Cisco Meraki pre monitoring a management siete zákazníka sú ale začlenené i do dohľadového centra AUTOCONT s poskytnutím proaktívnej prevádzkovej služby monitoringu a odstránenie problémov v režime 9x5 s reakciou do 4 hodín a prípadnou opravou hw v pracovných dňoch. Rozšírená možnosť služby ponúka režim 24x7 či celkový pokročilý bezpečnostný dohľad špecialistov AC SOC.