Portál Virtix – zákaznícky portál pre správu a vyúčtovanie služieb

Základnou koncepciou nami ponúkaných IaaS služieb je poskytovanie takýchto technológií a služieb, ktoré sú obvyklé v enterprise riešeniach a na ktoré zákazník z nižších segmentov trhu nedosiahne. Dôraz teda kladieme na spoľahlivosť a variabilitu, na rozdiel od komoditných riešení poskytovania jednoduchých virtuálnych serverov, ktoré sú dnes na trhu.

Tento prístup vyžaduje špecifické riešenie software, predovšetkým z pohľadu práce koncového užívateľa. Zákazník má teda po registrácii k dispozícii silný nástroj pre správu a vyúčtovanie cloud služieb, ktorý mu slúži vo všetkých týchto uvedených oblastiach:

  • Objednávkový systém pre výber služby zo servisného katalógu.
  • Konfiguračný nástroj vytvárajúci definíciu svojho datacentrového prostredia.
  • Rozhranie pre dielčiu administráciu jednotlivých komponentov.
  • Prístup na administrátorskú konzolu virtuálnych serverov.
  • Rozhranie pre prístup k reportingu a vyúčtovaniu (on-line reportu, SLA grafy, technické grafy).
  • Rozhranie pre správu užívateľov.
  • Prehľad použitých komponentov v čase vrátane cenových údajov.

Užívateľské rozhranie, rovnako ako väčšina administračných rozhraní je koncipované ako webová aplikácia a nevyžaduje nič nad rámec bežného prehliadača.

Detailné informácie k platforme Virtix nájdete tu, na www.virtix.cz alebo vo videoprezentácii.