TechFórum 2015

Akcia sa koná 20.10.2015 v hoteli Grand Bellevue, pri včasnom príchode získate darček Detaily programu v každom časovom bloku po rozkliknutí.

Program / 20. 10. 2015

08:30 - 09:30 Registrácia účastníkov

09:30 - 09:40 Privítanie a otvorenie konferencie - M.Futák, AutoCont

09:40 - 09:50 Upútavka na témy konferencie

10 min.
Čo si nenechať ujsť na našej konferencii a čo neopomenúť v ponuke AutoCont SK
P.Trajlinek

09:50 - 11:20 Hlavná sála: HP Enterprise, IBM, HP Inc., Lenovo, Microsoft, Dell

15 min.
Vízia HP pre Enterprise
HP Enterprise kam kráča? Čo od samostatnosti očakáva? Akým vývojom sa uberá tento biznis v SK a vo svete.
M.Sůra
15 min.
100+ rokov vývoja IT pohľadom IBM
Ako sa na vývoj IT pozerá spoločnosť, ktorá formuje viac ako 100 ročný pohľad na potreby a riešenia pre zákazníkov.
M. Murgáč
15 min.
HP zajtrajška
Klúčové trendy a stratégie v oblasti tlače a osobných počítačov.
E.Lindauerová
15 min.
Lenovo - moderne, dynamicky, s kvalitou
Moderne a dynamicky, dá sa zladiť s kvalitou a strategickým rozvojom? Ako sa dá prevziať biznis od spoločnosti so 100 ročnou tradíciou a transformovať ho na nový model? Aký vlastný pohľad na riešenia a produkty prináša Lenovo?
V.Varzaly
15 min.
Microsoft mení cloud a ten mení Microsoft
Stratégia spoločnosti Microsoft pre cloud, ako sa mení ponuka pre zákazníkov a čo je motiváciou zmeny?
M.Breyer
15 min.
Dell - Sám sebe pánom
Ako sa podpísala na dynamike a akcieschopnosti zmena štruktúry vlastníkov a organizácie. Čo očakáva Dell ako ďalší krok?
Ľ.Krpelan

11:20 - 11:35 Prestávka

11:35 - 12:35 Hlavná sála: Panelová diskusia - Prevádzka IT novej éry

60 min.
Diskusia na aktuálne témy, výzvy a ich riešenia prevádzky IT prostredia: stály tlak na náklady versus kvalita, cloud versus zodpovednosť, otvorenosť versus bezpečnosť, legislatíva versus jednoduchosť...
P.Trajlinek

12:35 - 14:00 Obed

14:00 - 15:00 Hlavná sála: AutoCont, Citrix, VMware, Veeam

15 min.
Komplexná cloud ponuka AutoCont
AutoCont ponúka komplexné riešenia v oblasti cloudu, od konzultácií, cez vlastné riešenie privátneho a verejného cloudu až po integráciu globálnych ponúk.
M.Záleský
15 min.
Citrix NetScaler
Predstavenie riešenia, ktoré je lídrom v oblasti zabezpečenia komunikácie firemného prostredia. Čo je ADC a prečo je dôležité?
O.Krkoška
15 min.
VMware Workspace Suite
Pracovné prostredie koncového užívateľa po novom, môže vyzerať zásadne inak ako sme zvyknutí?
V. Morávek
15 min.
Veeam Availability Suite
Predstavenie novej generácie Veeam riešení. Čím je toto riešenie výnimočné?
O.Vlach

14:00 - 15:00 Paralelne: TechPanel Networking / TechPanel Printing

Sála A
TechPanel Networking - Hewlett Packard Enterprise, Cisco, Brocade, Barracuda
Slabé miesta typických zákazníkov, kedy a prečo prejsť na 10Gb, je softvérovo definovaná sieť snom a má pre našich zákazníkov reálny prínos? A čo na to bezpečnosť?
P.Haraslin, P.Mesjar, S.Pach, R.Kupka, I.Ftáček (moderátor)
Sála B
TechPanel Printing - HP, Epson, Canon, Triumph Adler
Tlač od atramentu, cez laser až po 3D. Prevádzkové náklady a správa. Užívateľské prostredie. Všetko to tlačí, rozdiel nevidno, alebo? Tlačí nás tlač?
P.Kolár, P.Zvarík, T.Dobeš, M.Danaj, Ľ.Michalov (moderátor)

15:00 - 15:15 Prestávka

15:15 - 16:15 Hlavná sála: AutoCont, Eset, Epson

15 min.
Dokumenty a ich obeh
Čo ponúka AutoCont v oblasti DMS. Riešenia pre rôzne potreby. Referencie.
R.Betka
15 min.
ESET - Nová generácia ochrany
Predstavenie novej verzie 6 Endpoint riešení a konzoly pre vzdialenú správu od slovenského antivírusového výrobcu ESET.
O.Krajč
15 min.
EPSON - Novinky v projekčnej technike
Predstavíme si novinky od lídra v oblasti projektorov. Od štandardných firemných až po moderné interaktívne projektory.
P.Zvarík
5 min.
Uzatvorenie prezentácií v hlavnej sále
V.Birnstein

15:15 - 16:15 Paralelne: TechPanel Management / TechPanel Virtual

Sála A
TechPanel Management - HP, Lenovo, Intel, AutoCont
Pozrieme sa na nástroje na správu fyzického prostredia Intel serverov typických zákazníkov, aké sú odlišnosti, zmeny, aké nás čakajú novinky.
J.Púry, W.Wszol, P.Ulvr, D.Danaj, R.Bendík (moderátor)
Sála B
TechPanel Virtual - Vmware, Citrix, Microsoft
Virtualizácia má dnes svoje pevné miesto v infraštruktúre, nadišiel už čas optimalizovať jej nasadenie? Ktorý prístup je vhodnejší pre konkrétne potreby? Odpovede na praktických príkladoch od staníc až po podporu cloud riešení.
V.Morávek, O.Krkoška, B.Ulik, R.Boba (moderátor)

16:15 - 16:30 Prestávka

16:30 - 17:30 TechPanel Storage / TechPanel Cloud

Sála A
TechPanel Storage - HP, IBM, Dell
Diskové polia bez diskov? Je flash všeliek? Je diskové pole už len SW s veľkou pamäťou? Virtualizovať alebo nahradiť pôvodné polia? Aké novinky nás čakajú u jednotlivých výrobcov?
M.Gálik, S.Dzúrik M.Kováčik, M.Mifkovič (moderátor)
Sála B
TechPanel Cloud - Microsoft, Veaam, AutoCont
Cloud téma na hodinu, ukážka na 5min. Predstavenie cloudu s ukážkami a vysvetleniami...
B.Ulík, B.Mittelmann, T.Uhrín, D.Dvořák, P.Trajlinek (moderátor)

17:30 - 19:30 Relax, individuálne voľno

19:30 - 20:30 Večera

20:30 - 24:00 Spoločenský večer a neformálne diskusie

Program / 21. 10. 2015

07:00 - 10:00 Raňajky

10:00 - 12:00 Priestor na diskusie

Registrácia

Registrácia je ukončená, ak máte záujem o účasť alebo potrebujete ďalšie informácie k akcii, kontaktujte Moniku Halapinovú monika.halapinova@autocont.sk.

Registračný poplatok: 80 EUR vrátane DPH
Zahŕňa: Celodennú konferenciu, večerný program, catering, ubytovanie

  • Registračný poplatok uhraďte prevodom na účet Slovenská sporiteľňa, a. s., č.ú. 5030808601/0900.
  • Ako variabilný symbol uveďte IČO vašej organizácie, do poznámky uveďte mená účastníkov.
  • Faktúra k registračnému poplatku bude odovzdaná pri registrácii účastníka.
  • V prípade, ak potrebujete vystaviť zálohovú faktúru, kontaktujte Moniku Halapinovú monika.halapinova@autocont.sk.