Ďalšie riešenia Cisco Meraki

Cisco Meraki ponúka riešenia na vzdialenú správu IT aj nie IT (non-IT) prostredia

Ekosystém Cisco Meraki je dopĺňaný o ďalšie produkty, ktoré ťažia z prepracovaného systému cloudovej správy a integrácie s tradičnými sieťovými zariadeniami, pričom plnia rôzne úlohy. Nasadenie týchto riešení je nezávislé od nasadenia iných Cisco Meraki riešení.

MDM Cisco Meraki Systems Manager

AUTOCONT doporučuje na správu a dohľad počítačov, notebookov, tabletov aj mobilov vo firemnom prostredí systém Meraki Systems Manager, čo je Cloud-Based Mobile Device Management (MDM). Poskytuje podporu, zabezpečenie a správu pre koncové zariadenia. System Manager umožňuje rýchle a bezpečné vzdialené nasadenie do prevádzky vďaka Meraki Dashboard. IT profesionáli ocenia komplexnú správu, vynucovanie bezpečnostných pravidiel, doručovanie aplikácií a iného obsahu bez zmätkov spojených s manuálnym nasadzovaním. Vzdialená konfigurácia WIFI profilov, VPN prístupu, aplikácií a mailového klienta je samozrejmosťou.

Meraki System Manager je kompatibilný so všetkými bežnými operačnými systémami (iOS, Android, Windows, OS X, Chrome OS for Enterprise, tvOS). Vyladené fungovanie je oceňované najmä v spojitosti s Apple zariadeniami, a to vďaka dlhoročnej spolupráci medzi spoločnosťami Cisco a Apple. Integrácia s ostatnými Cisco Meraki riešeniami nie je podmienkou, ale nasadenie v spolupráci s rodinami MR a MX prináša ešte väčšiu jednoduchosť do už tak zložitého IT prostredia.

Viac informácii o Meraki MS nájdete tu

Chytré kamery Cisco Meraki MV s integrovanou analytikou

Rodina kamier MV prináša Meraki prístup do sveta enterprise video dohľadu. Kamery sú jednoducho implementovateľné a s ľahkou správou podobne ako iné Meraki produkty. Rovnako ako iné produkty Meraki, využívajú na centrálnu správu webový Meraki dashboard, čím sa eliminujú náklady a zložitosť tradičných kamerových systémov, ktoré vyžadujú centrálny onsite riadici systém (NVR alebo VMS).

Meraki MV pracujú na princípe lokálneho ukladania obrazu priamo v kamere a na správu a vzdialené pozeranie sa využíva cloud. Tento princíp umožňuje nasadenie desiatok, stoviek až tisícov kamier bez dopadu na výkon, pri predvídateľných nákladoch. Zabudovaná analytika nepotrebuje ďalšie zdroje na poskytovanie business intelligence výstupov. Nástroje ako detekcia pohybu, pohybové Heat Maps, detekcia osôb a detailná správa prístupových práv je samostrejmosťou.

Viac informácii o Meraki MV nájdete tu