Portfólio služieb a riešení

AutoCont sa už veľa rokov zameriava na poskytovanie komplexných IT riešení a služieb pre firemnú klientelu a štátnu správu. Postupne sa tak prepracoval medzi najvýznamnejšie spoločnosti na ICT trhu a ponuka AutoContu pokrýva väčšinu potrieb ICT vo firmách a organizáciách.

V piatich hlavných oblastiach portfólia riešení a služieb je ponúkaná koncentrovaná skúsenosť a know-how z veľkého množstva projektov a zákaziek najrôznejších ICT oblastí.

Zavádzame a prevádzkujeme užitočné informačné technológie v organizáciách.