Novinky webového portálu Magma HCM

23. 11. 2016 / 9.45 - 13:00 / AutoCont, Bratislavská 29, Žilina

Spoločnosť AutoCont Vás srdečne pozýva na seminár k novinkám webového portálu Magma HCM, ktorý je nadstavbou Vášho personálneho a mzdového systému.

Radi Vás zoznámime s novinkami, využitím, ovládaním, ako i funkcionalitami portálu Magma HCM.

Program
09:45 Registrácia a občerstvenie
10:00 Otvorenie seminára
10:15 Novinky webového portálu Magma HCM
- responzívny vzhľad
- nové usporiadanie menu
- cestovné príkazy a vyúčtovania cestovných náhrad
- nové typy žiadostí (výbava, osobné a organizačné žiadosti)
- „Moja peňaženka“ (štrukturovaný náhľad zamestnanca na príjmy a benefity)
- hodnotenie cez portál (vzdelávacích akcií, výkonu)
- elektronizácia administratívy, archivácia dát a dokumentov
11:30 Prestávka a občerstvenie
12:00 Otázky a odpovede
12:30 Záver

Účasť je bezplatná, ale kapacita seminára je obmedzená.
Seminár je určený pre HR manažérov a IT manažérov.

Pozvánka vo formáte

Za spoločnosť AutoCont Vás srdečne pozýva

Janka Michalíková
Vedúca oddelenia Magma HCM

V prípade záujmu o ďalšie informácie k akcii kontaktujte Tatianu Saloňovú,
telefón: +421 415 114 242, email: tatiana.salonova@autocont.sk.