Hodnoty a poslanie

Poslanie AUTOCONTu

Zavádzame a prevádzkujeme užitočné informačné technológie v organizáciách

Nielen vlastná implementácia projektu, ale už jeho samotný zrod a správne zadanie rozhoduje o jeho prínosoch. Rovnako spôsob, ako je následne daný informačný systém alebo daná technológia prevádzkovaná a využívaná. To všetko je pre nás kľúčové a podriaďujeme tomu naše obchodné i realizačné postupy.

Cieľ AUTOCONTu

IT profesionál prvej voľby

Chceme byť prvou voľbou pre všetkých zákazníkov, ktorí uvažujú o investíciách do informačných systémov. Pracujeme tak, aby každý zákazník prizval AUTOCONT ku spolupráci a dal nám šancu ponúknuť naše riešenia a služby. Chceme byť rovnako prvou voľbou pre tých, ktorí plánujú svoju pracovnú kariéru v oblasti ICT.

Hodnoty AUTOCONTu

  • Profesionalita
  • Ambície a chuť víťaziť
  • Tvorivosť
  • Zodpovednosť
  • Tímová spolupráca