Verejná správa a samospráva

Disponujeme početnými skúsenosťami z implementácie projektov podporujúcich základné princípy eGovernmentu, elektronizácie či modernizácie verejnej správy a samosprávy. Naše tradičné a silné postavenie v tejto oblasti je dané predovšetkým širokým geografickým pokrytím trhu, ktoré umožňuje veľmi úzko a efektívne spolupracovať na vybraných projektoch s lokálnou samosprávou a tiež aktívne sa zúčastniť na kľúčových projektoch v centrálnej štátnej správe. Znalosti a skúsenosti získané pri realizácii projektov sme zhodnotili v špeciálnych odborových riešeniach, ktoré ponúkame našim zákazníkom.