AUTOCONT posilnil v oblasti cloud služieb

Ako ste možno zaznamenali (detaily), AUTOCONT vďaka akvizícii spoločnosti Cloud4Com doplnil svoje služby konceptu „Sme Vaše IT“ i o oblasť vlastných cloud služieb. Našim stredne veľkým a menším zákazníkom tak ponúkame nové možnosti s nižšie uvedenými silnými výhodami pre prevádzku IT infraštruktúry v cloude či s prepojením do hybridných riešení s vlastnými hw a sw prostriedkami.

Flexibilita

Vďaka vlastnej platforme Virtix pre správu a vyúčtovanie cloud služieb je zaobchádzanie zákazníka s výpočtovými zdrojmi virtuálneho privátneho dátového centra a ďalších cloud služieb naozaj veľmi pružné a prehľadné. K dispozícii je plná automatizácia, transparentný monitoring a reporting. Výnimočne prehľadné a detailné je i vyúčtovanie cloud služieb s možnosťou jednoducho deliť náklady na potrebné jednotky zákazníka. Celkovú flexibilitu pre zákazníka podtrhujú služby v predpredajnej fáze, a to rýchle reakcie, vysoké kompetencie pre návrhy riešení s dlhoročnými cloud skúsenosťami, demo možnosti a cenová optimalizácia. Po predajnej fáze je to potom opäť rýchlosť reakcií na požiadavky, úroveň podpory v češtine i angličtine, dostupnosť podpory i v režime 24x7 a kompetenčný presah podpory.

Dostupnosť

Nie je dostupnosť ako dostupnosť. Predstavte si cloud službu a využívanie zdieľaných zdrojov ako tankovanie paliva do vášho auta s niekoľkými radami stojanov. U nás ako poskytovateľa služieb vždy prídete ku svojmu voľnému tankovaciemu stojanu, jednoducho si zvolíte typ a objem tankovaného paliva a vyberiete si priamo z auta kedy a akou formou zaplatíte. Stretávate sa bežne s takými situáciami, keď prichádzate do rady k plnej benzínovej pumpe, či keď čerpáte služby u iného cloud poskytovateľa? Garancie kvalitatívnych parametrov cloud služieb sú u nás na veľmi vysokej úrovni. Garantovaná dostupnosť služby je 99,999 % a garancie kvalitatívnych parametrov SLA je 99,6 - 99,99%.

Bezpečnost

O bezpečnosť zákazníckych dát a informácií je u našich cloud služieb maximálne postarané. Dáta sú umiestnené v dvoch datacentrách v Českej republike, ich fyzická bezpečnosť je certifikovaná na úrovni Tier III+. Disponujeme i certifikáciou ISO 27001 a overeným súladom s nariadením GDPR (dokumentácie, procesy, technológie). Máme implementovanú technológiu Intel TXT (Trusted Execution Technology) a dostupnú i službu šifrovania virtuálnych serverov. Viac informácií k bezpečnosti v cloude nájdete tu .

V oblasti cloud služieb aktuálne ponúkame virtuálne privátne dátové centrum (vPDC), vlastný silný portál Virtix pre jeho správu, zálohovanie v cloude, SAP HANA v cloude a k tomu všetkému i potrebné poradenstvo a konzultácie. Máme dostatok inšpiratívnych referencií a prípadových štúdií spojených s mnohými zákazníkmi.

Pokiaľ sme vás zaujali, čítajte ďalej.