ARUBA Instant Wi-Fi výkonné, jednoduché a dostupné

Čoraz naliehavejšia potreba používateľov využívať mobilné zariadenia na pracovné účely núti firmy na celom svete hľadať spôsoby, ako s čo najnižšími nákladmi vybudovať a prevádzkovať Wi-Fi siete ponúkajúce pokiaľ možno čo najlepšiu konektivitu, bezpečnosť a služby pre používateľa.

Wi-Fi riešenia bez použitia kontrolérov sú jednoduché a cenovo dostupné. Distribuovaním funkcií kontroléru, ako je overovanie identity a konfigurácia, na samotné prístupové body (AP) zaniká potreba použitia samostatného kontroléru.

Nie všetky riešenia fungujúce bez použitia kontroléru sú však rovnaké. Ak obetujete rýchlosť a spoľahlivosť vyžadovanú podnikovými sieťami na úkor jednoduchosti prejavia sa u niektorých riešení zásadné obmedzenia. Tie môžu spôsobovať výpadky Wi-Fi siete, nízky výkon a v konečnom dôsledku nespokojnosť používateľov.

Podniková Wi-Fi sieť za okamih

Aruba Instant je jediné Wi-Fi riešenie bez použitia kontroléru, ktoré ponúka špičkový výkon, bezpečnosť, robustnosť a flexibilitu na podnikovej úrovni a zároveň jednoduchú bezzásahovú inštaláciu. Aruba Instant umožňuje jednoduchú inštaláciu a nastavenie pričom nevyžaduje rozsiahle znalosti o fungovaní sietí a to, aby ste ju dokázali nainštalovať, nastaviť a spravovať.

Jeden dynamicky volený prístupový bod Instant automaticky distribuuje sieťovú konfiguráciu medzi ostatné prístupové body Instant v sieti. Jednoducho zapnite jeden prístupový bod Instant, nakonfigurujte ho bezdrôtovo alebo pomocou cloudu a zapojte ostatné prístupové body. Celý tento proces netrvá dlhšie ako päť minút.

Výhody riešenia

Najrýchlejšia sieť

 • Až 10-násobne rýchlejšia ako konkurenčné siete pri vysokej hustote zariadení.
 • Wi-Fi sieť funkčná do niekoľkých minút.
 • Technológia Airtime Fairness umožňujúca viacerým klientom dosahovať súčasne vyššiu prenosovú rýchlosť.
 • Neustále aktívne skenovanie zabraňuje znižovaniu výkonu následkom rušenia.
 • Prístupové body Aruba Instant optimalizujú využitie a výkon Wi-Fi kanálov s cieľom zrýchliť prenos dát ku klientom.

Najrobustnejšia sieť

 • 100% funkčná sieť WLAN bez prepojenia WAN.
 • Integrovaná správa spektra bez kompromisov, ktorá dokáže identifikovať a eliminovať rušenie spôsobené Wi-Fi sieťami ako aj inými zariadeniami.
 • Redundantné prepojenie k poskytovateľovi internetového pripojenia a možnosť 3G/4G pripojenia.

Najflexibilnejšia architektúra

 • Jednotná architektúra pre centrály firiem, pobočky aj domácnosti
 • Možnosti lokálnej správy, správy cez cloud aj priamo na mieste.
 • Technológia AppRF zabezpečuje hĺbkovú kontrolu paketov a filtrovanie webového obsahu.
 • Interný server RADIUS v prístupových bodoch Aruba Instant a možnosť flexibilného využitia externého systému AAA.
 • 100% ochrana investície s možnosťou využívať prístupové body aj s kontrolérom.

Jedinečné bezplatné lokálne rozhranie na správu siete používané prístupovými bodmi Aruba Instant eliminuje závislosť od externých systémov na správu siete a s tým spojené investície. Instant je Wi-Fi riešenie na podnikovej úrovni, ktoré si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb a je funkčné okamžite.

Zariadenia dokážu zabezpečiť aj bezpečný prístup hosťovských zariadení do vašej siete pre vás aj vašich návštevníkov. Jednoducho vytvorte hosťovskú sieť (SSID) a definujte, kto sa môže prihlásiť, a ako a k čomu bude mať prístup.

Na prihlásenie môžete využiť jednoduchý vstavaný captive portál alebo konfigurovateľný externe hosťovaný portál pre hostí. Sieť môžete zároveň zabezpečiť prihlasovaním hostí pomocou vstavaných hosťovských kont alebo integráciou externých autentifikačných serverov.

Zvýšte spokojnosť používateľov a ich produktivitu

Aruba Instant ponúka výkon na úrovni podnikovej siete, konkrétne až 10-násobne vyšší ako ponúkajú iné riešenia v prostrediach s vysokou hustotou zariadení.

Systém Aruba InstantOS v sebe integruje technológiu Adaptive Radio Management (ARM), ktorá optimalizuje správanie Wi-Fi siete a automaticky eliminuje frekvenčné rušenie medzi jednotlivými prístupovými bodmi Aruba Instant. Výsledkom je spoľahlivejšia bezdrôtová sieť s vyšším výkonom.

Súčasťou systému je aj patentovaná technológia ClientMatch, ktorá sústavne zhromažďuje informácie týkajúce sa komunikácie s jednotlivými mobilnými zariadeniami. Tieto informácie následne využíva na inteligentné presmerovanie klientov na najvhodnejší prístupový bod s najsilnejším Wi-Fi signálom, keď sa používateľ presúva.

Prístupové body Aruba 802.11ac Wave 2 Instant ponúkajú aj technológie Multi-User MIMO (MU-MIMO) a Enhanced ClientMatch. Zoskupením zariadení podporujúcich technológiu MU-MIMO do toho istého toku dát môže sieť využívať výhody simultánneho prenosu dát viacerým zariadeniam a zvyšovať tak svoju celkovú prenosovú kapacitu a efektivitu. Prístupové body Wave 2 Instant majú zároveň integrovanú technológiu BLE Beacon, ktorá umožňuje vzdialenú správu batériovo napájaných modulov Aruba Beacons používaných v pokročilých lokalizačných a navigačných aplikáciách.

Zabezpečenie a optimalizácia siete pomocou inteligentnej správy aplikácií

Technológia AppRF v prístupových bodoch Aruba Instant inteligentne monitoruje využívanie aplikácií a dátové prenosy s cieľom zabezpečiť sieť a optimalizovať jej výkon.

Systém hĺbkovej kontroly paketov (DPI) monitoruje využívanie a výkon mobilných aplikácií a zároveň v reálnom čase optimalizuje šírku pásma, priority a sieťové cesty – a to aj pre aplikácie so šifrovanými dátovými prenosmi a takými, ktorých dátové prenosy vyzerajú ako prenos webových stránok. Systém DPI umožňuje pochopiť spôsob využívania siete a navrhnúť zmeny jej topológie a kapacity.

Technológia AppRF poskytuje prehľad o viac ako 1 800 aplikáciách, vrátane takých ako GoToMeeting, Box, Skype for Business, SharePoint a Salesforce.com.

Technológia AppRF tiež zabezpečuje filtrovanie webového obsahu a umožňuje správcom obmedziť prístup používateľov na niektoré internetové stránky. Technológia AppRF presmerováva požiadavky smerujúce na webové adresy URL do cloudovej databázy obsahujúcej vždy aktuálny obsah a informácie o reputácii miliónov webových stránok. Tieto informácie následne rozhodujú o tom, ktoré typy webových stránok a aplikácií budú sprístupnené pre daných používateľov v daných časoch. Jednotlivé pravidlá môžete kombinovať napríklad tak, aby umožňovali prístup na Facebook, nie však na iné sociálne siete, alebo aby umožňovali prístup k službe Netflix až po pracovnej dobe.

Informácie o škodlivých webových adresách sú v cloudovej databáze AppRF aktualizované v reálnom čase. Aruba AppRF dokáže napríklad zachytiť nové typy webových útokov ešte predtým, ako spôsobia škody. Klientov môžete nakonfigurovať tak, aby využívali filter webového obsahu AppRF, aj keď nie sú pripojení k sieti Aruba Instant, vďaka čomu je ich bezpečnosť zaistená bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Bez ohľadu na to, či sa používateľ pripája lokálne alebo na diaľku, filtrovanie webového obsahu AppRF je základom ochrany siete pred vírusmi a škodlivým kódom a dáva správcom siete dokonalú kontrolu nad webovými stránkami, ktoré používatelia môžu navštevovať.

Už žiadne výpadky spôsobené zlyhaním Wi-Fi siete

Aruba Instant je robustná sieť s pokročilými funkciami na podnikovej úrovni, ktoré zabezpečujú chod siete aj v prípade výpadku internetového pripojenia. Medzi základné vlastnosti patria:

 • Sieť si zachováva funkčnosť do posledného prístupového bodu. Funkcia kontroléru v rámci siete Instant plynule prechádza z jedného prístupového bodu na iný, až na posledný funkčný prístupový bod bez akéhokoľvek zásahu správcu.
 • Dvojité pripojenie k sieti Ethernet ďalej posilňuje celkovú robustnosť siete. Jeden prístupový bod Instant môže byť pripojený k dvom rôznym internetovým pripojeniam od dvoch rôznych poskytovateľov. Táto funkcia zabezpečuje najlepšiu možnú dostupnosť internetového pripojenia.
 • Podpora rôznych 3G/4G USB modemov, ktoré sa pripájajú priamo k prístupovým bodom Aruba. Teraz máte k dispozícii najrýchlejšie mobilné pripojenie, ktoré môžete využívať buď ako primárne pripojenie v oblastiach, kde je nedostupná káblová sieť, alebo ako záložné pripojenie pre životne dôležité aplikácie.
 • Funkcia flexibilnej aktualizácie vám umožňuje nahrať firmvér do zariadenia kedykoľvek a reštartovať ho až neskôr, mimo pracovnej doby. Vďaka tomu môžete pracovisko opustiť na konci pracovnej doby a aktualizácia sa spustí až keď už sieť nikto nevyužíva.
 • Vyvažovanie záťaže spektra vyrovnáva záťaž jednotlivých klientov a kanálov v prostredí s veľkou hustotou zariadení. Vďaka efektívnejšiemu využívaniu dostupného frekvenčného spektra bezdrôtovej siete získajú všetci rýchlejší prístup.

Vyberte si spôsob správy siete vhodný pre vašu firmu

Spravujte vašu sieť Instant lokálne, z prostredia cloudu alebo centralizovane priamo na mieste. Súčasťou prístupových bodov Instant je bezplatné rozhranie na ich správu, ktoré poskytuje náhľad do celej siete. Toto lokálne rozhranie obsahuje všetky funkcie potrebné na správu siete Instant.

Podniky majú okrem toho možnosť získať platformu so službami Aruba Central, ktorá umožňuje správu siete hosťovanú v prostredí cloudu alebo službu Aruba AirWave umožňujúcu správu systému centralizovane priamo na mieste.

Služba Aruba Central zjednodušuje prevádzku siete jednoduchým nastavením, centralizovanou správou viacerých sietí Aruba Instant, výkazmi historických údajov, monitorovaním PCI súladu a systémom na odstraňovanie problémov v sieťach nachádzajúcich sa v rôznych lokalitách v rámci miest alebo celého sveta.

Aruba AirWave je silný nástroj správy siete, ktorý neumožňuje len správu prístupových bodov ale aj drôtových a bezdrôtových infraštruktúrnych zariadení ponúkaných množstvom iných výrobcov.

Investujte s rozumom do hospodárnych riešení

Aruba Instant predstavuje jedno z najhospodárnejších Wi-Fi riešení na podnikovej úrovni dostupných na trhu.

Nízke investičné náklady
Aruba Instant vám ponúka vlastnosti na podnikovej úrovni a funkcie kontroléru vstavané priamo do prístupových bodov. Tým eliminuje náklady na samostatný kontrolér a jeho údržbu, zachováva však všetky výhody vysokého výkonu a spoľahlivosti.

Nízke prevádzkové náklady
Bezdrôtová sieť Aruba Instant integruje všetko do prístupových bodov – funkcie kontroléru, bezpečnosť, správu ARM, optimalizáciu výkonu ClientMatch a technológiu AppRF na zlepšenie využitia šírky pásma, nastavenie priorít a sieťových ciest. Nastavenie a správa siete sú také jednoduché, že vôbec nebudete potrebovať vlastného odborníka na bezdrôtové siete.

Ochrana investície
Jedine spoločnosť Aruba, ktorá je súčasťou koncernu Hewlett Packard Enterprise, ponúka siete Wi-Fi s kontrolérmi aj bez nich s verejnou aj súkromnou cloudovou službou a správou priamo na mieste. Uvedené možnosti môžete dokonca navzájom kombinovať. Nie ste viazaní jednou architektúrou, preto, aj keď sa vaše potreby zmenia, všetky zariadenia, do ktorých ste investovali, môžete aj naďalej využívať.

Nemusíte meniť žiaden hardvér. Všetky prístupové body Aruba Instant dokážu využívať VPN pre prístup k centralizovaným zdrojom (prístup hostí, overovacie služby, a pod.) umiestneným v centrále firmy.

Prístupové body Aruba Instant môžete kedykoľvek prepnúť do režimu správy pomocou kontroléru, vďaka čomu môžete vaše riešenie dokonale prispôsobiť potrebám danej lokality – centrála, pobočka alebo domácnosť. Bez ohľadu na vašu voľbu je vaša investícia do prístupových bodov plne zachovaná.

Výrobky rodiny Aruba Instant zahŕňajú množstvo rôznych prístupových bodov ponúkajúcich rôzne možnosti pripojenia k bezdrôtovým, drôtovým a WAN sieťam.

Interiérové Wi-Fi riešenia

Aruba 340 Séria
Vysokovýkonný 802.11ac Wave2 prístupový bod s dvojicou 5GHz rádií a s multi-gig uplinkom

 • Špičkový výkon a efektivita v prostrediach s extrémne vysokou hustotou klientov
 • 4x4 MU-MIMO, štyri priestorové prúdy a až max. 4.3 Gbps
 • Multi-user MIMO
 • Rádio 1: 5 GHz a Rádio 2: 2,4 a 5 GHz pásmo
 • Vstavaná technológia Bluetooth Low Energy (BLE)
 • Možnosť použitia internej aj externej antény
 • Montáž na strop alebo stenu
 • Ideálne pre prednáškové sály, auditória, verejné priestory a kancelárske priestory s vysokou hustotou

Aruba 330 Séria
Najvyšší výkon v sieťach štandardu 802.11ac Wave 2 s multi-gig uplinkom

 • Pre prostredia s extrémnou hustotou zariadení
 • 4x4 MU-MIMO, štyri priestorové prúdy a až max. 2,3 Gbps
 • Dual Radio s 2,4 a 5 GHz pásmom
 • Vstavaná technológia Bluetooth Low Energy (BLE)
 • Možnosť použitia internej aj externej antény
 • Montáž na strop alebo stenu
 • Ideálne pre prednáškové sály, auditória, verejné priestory a kancelárske priestory s vysokou hustotou

Aruba 320 Séria
Najvyšší výkon v sieťach štandardu 802.11ac Wave 2 do prehustených priestorov

 • Pre prostredia s extrémnou hustotou zariadení
 • 4x4 MU-MIMO, štyri priestorové prúdy a až max. 2,3 Gbps
 • Dual Radio s 2,4 a 5 GHz pásmom
 • Vstavaná technológia Bluetooth Low Energy (BLE)
 • Možnosť použitia internej aj externej antény
 • Montáž na strop alebo stenu
 • Ideálne pre prednáškové miestnosti, auditória a kancelárske priestory

Aruba 310 Séria
Najobľúbenejší prístupový bod pre siete štandardu 802.11ac Wave2

 • Určený pre prostredia so strednou hustotou Wi-Fi zariadení
 • 4x4 MU-MIMO, štyri priestorové prúdy, max. 1,733 Mbps pre 5 GHz rádio
 • 2x2 MIMO, 802.11ac, max. 300 Mbps pre 2,4 GHz rádio
 • Možnosť použitia internej aj externej antény
 • Vstavaná technológia Bluetooth Low Energy (BLE)
 • Montáž na strop alebo stenu
 • Ideálny prístupový bod do pracovného prostredia za prijateľnú cenu

Aruba 300 Séria
Cenovo najdostupnejší prístupový bod pre siete štandardu 802.11ac Wave2

 • Špičkový výkon v prostrediach so strednou hustotou zariadení za prijateľnú cenu
 • 3x3 MU-MIMO, tri priestorové prúdy a až max. 1,6 Gbps
 • 2,4 a 5 GHz pásmo
 • Vstavaná technológia Bluetooth Low Energy (BLE)
 • Možnosť použitia internej aj externej antény
 • Montáž na strop alebo stenu