SAP HANA ako služba vo virtuálnom privátnom dátovom centre

SAP HANA je revolučná platforma pre aplikáciu a analýzu veľkého objemu dát v reálnom čase od firmy SAP. Je spojením databázy a aplikačnej platformy do jednej in-memory technológie, kedy celý systém je prevádzkovaný v operačnej pamäti serverov. To znamená rádovo navýšenie výkonu spracovania dát oproti tradičným databázam. Hlavná výhoda tohoto riešenia nie je len v samotnom rýchlosti spracovania dát, ale predovšetkým v tom, že práve rýchlym spracovaním veľkých objemov dát možno teraz realizovať úlohy, ktoré by u tradičných riešení trvali extrémne dlho a tak by nedávalo zmysel ich implementovať.

Cloud4com je prvým poskytovateľom v regióne, ktorý prináša možnosť využitia dvoch trendov súčasnosti – SAP HANA in-memory platformy a poskytovanie infraštruktúry formou cloud služby. V rámci platformy založenej na enterprise technológiách firiem Intel, Cisco a NetApp, sme schopní poskytnúť zákazníkom infraštruktúru pre SAP HANA formou služby, otestovanou a certifikovanou spoločnosťou SAP. Pre zákazníkov môžeme pripraviť hotové prostredie vrátane operačného systému SUSE Linux a inštalovanej databáze SAP HANA.

Zákazníci, ktorí uvažujú o využití SAP HANA pre ich aplikácie, tak môžu získať potrebnú infraštruktúru v priebehu niekoľko minút či hodín oproti niekoľkým týždňom či mesiacom, ktoré by boli potrebné v prípade nákupu hardwaru. Naviac flexibilita Cloudu umožňuje využitie infraštruktúry iba na časovo obmedzenú dobu, napríklad v prípade testovania, vývoja či realizácie proof-of-concept riešenia.

Ďalšou obrovskou výhodou je flexibilita v prispôsobení infraštruktúry požiadavkám zákazníka – tj. možnosť upraviť veľkosť systému podľa reálnych požiadaviek konkrétnej aplikácie.

Ďalšie informácie k produktu SAP HANA v Cloude nájdete tu alebo na www.cloud4saphana.com