Veeam Cloud Connect pre zálohovanie v cloude

Pre zálohovanie v cloude používame službu Veeam Cloud Connect od spoločnosti Veeam. Ide o najjednoduchšiu a plne integrovanú formu zálohovania pre užívateľa využívajúci backup software Veeam Backup & Replication verzia 8 (a vyššiu).

V rámci ponúkaného riešenia spoločnosť Cloud4com poskytuje vzdialené cloudové úložisko, ktoré si zákazník jednoducho pripojí do svojho prostredia, a to bez dodatočnej zmeny architektúry rozširujúcich licencií apod. Na toto úložisko si potom podľa stanovených zálohovacích politík ukladá dáta, ktoré možno v prípade potreby využiť pre proces obnovy priamo z prostredia užívateľského rozhrania aplikácie Veeam Backup & Replication na strane zákazníka. Celá služba zaručuje bezpečný prenos i uloženie dát, kedy šifrovacie kľúče sú pod plnou správou zákazníka. Konfigurácia služby Cloud Connect je plne integrovaná do zákazníckeho portálu Virtix.

Zákazník platí iba za garantovanú kapacitu pre ukladanie záloh v minimálnom objemu 100 GB.

Výhody služby Veeam Cloud Connect:

  • Vaše dáta sú šifrované už pred odoslaním k poskytovateľovi.
  • Šifrovanie spolu so šifrovacími kľúčmi máte plne pod svojou správou.
  • Rezervovaná disková kapacita pre uloženie vašich záloh je len pre vás.
  • Iba si zvolíte, koľko priestoru aktuálne potrebujete.
  • Rezervovanú kapacitu môžete flexibilne meniť (vyššiu i nižšiu, krok 100 GB).
  • Na strane klienta možno zvoliť konkrétne virtuálne stroje pre vzdialený backup.
  • Úspora nákladov za tradičné riešenie geograficky oddelených záloh (špecializované backup služby uskladnenie pások, príp. vlastný HW bežiaci v oddelených dátových centrách).
  • Efektívny nástroj pre naplnenie prístupu 3-2-1 (min. 3 zálohy, 2 rôzne média, 1x offsite).
  • Plne integrované riešenie na zákazníckom portáli Virtix.

Ďalšie informácie nájdete tu.

Zákazníci, ktorí nepoužívajú pre zálohovanie platformu Veeam, môžu využiť pre zálohovanie do cloudu službu NAS – jej detailný popis je tu.