Chmáry sú už preč. Stačí sa len dobre pýtať.

Ak sa domnievate, že budete čítať o boji s predsudkami a obavami, tak určitým spôsobom máte pravdu. Keďže pre veľa IT manažérov bol cloud computing donedávna chmára, ktorá ich strašila a budila zo spánku.

Predstava, že firma už nebude sama prevádzkovať vlastnú IT infraštruktúru a že dáta budú "kdesi" v cloude, bola pre mnoho z nich skľučujúca.

Našťastie sa zdá, že táto doba je preč. Cloud už nie je tým "Buzzword", ktorým bol pred niekoľkými rokmi. Dnešný trend je jasný - firmy sa sústreďujú na svoje kľúčové kompetencie, čo u naprostej väčšiny z nich nie je prevádzka IT infraštruktúry. Informačné technológie ale pritom vo všetkých firmách zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu, pretože sú cestou k vyššej efektivite a konkurencieschopnosti.

S tým sa ale mení aj úloha IT manažéra respektíve CIO. Namiesto niekoho, kto sa stará primárne o prevádzku IT infraštruktúry a je z pohľadu finančného riaditeľa len nákladovým centrom, je moderný CIO v organizácii skutočným partnerom biznisu a pomáha firme uspieť lepším využitím možností, ktoré dnešné informačné technológie ponúkajú. A cloud dáva takto uvažujúcemu IT manažérovi do ruky rad nástrojov, ktoré mu v tom pomôžu. Namiesto zložitého plánovania investícií na nákup infraštruktúry je teraz možné si len prenajať tie zdroje, ktoré firma skutočne potrebuje. A princípom fungovania cloudu je flexibilita - navyšovanie alebo naopak znižovanie zdrojov s tým, ako sa nároky menia v čase.

Zaistenie vysokej dostupnosti a spoľahlivého chodu IT je náročné, a to ako z pohľadu plánovania, implementácie, tak i prevádzky. Cloud reálne odoberá z internej IT organizácie časť tohto bremena. Pre cloud poskytovateľa je prevádzka vysoko dostupnej infraštruktúry hlavnou kompetenciou a jej spoľahlivé fungovanie je pre neho kritické, pretože svojim zákazníkom garantuje patričnú úroveň služieb (SLA) a pri ich neplnení platí sankcie. Takéto garancie interné IT, firme neponúkne.

Moderný IT manažér sa teda už cloudu neobáva a nepýta sa, či cloud áno či nie. Ale začína sa pýtať ako. Ako cloud najlepšie využiť, aby vyhovoval potrebám firmy? Na akého poskytovateľa sa spoľahnúť a ktorý bude tým správnym, spoľahlivým a flexibilným partnerom? Aké garancie a služby je poskytovateľ schopný ponúknuť?

A to nielen garancia samotnej dostupnosti cloud infraštruktúry, ale aj garancia jej spoľahlivého fungovania v dlhodobom horizonte, s jasne definovanými výkonnostnými SLA parametrami. A samozrejme sa pýta aj na zabezpečenie dát. Profesionálny poskytovateľ musí ponúkať napríklad plné šifrovanie virtuálnych serverov, so správou kľúčov umiestnenou v lokalite zákazníka tak, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť dát.

A tu sa jasne črtajú rozdiely medzi jednotlivými poskytovateľmi cloud služieb. Nemajte teda chmáry, ale pýtajte sa a správne si vyberte.

Záujem ?