Kubernetes ako služba ACcloudu?

Kubernetes je systém pre orchestráciu kontajnerov, teda aplikácií a služieb prevádzkovaných vo virtuálnych kontajneroch. ACcloud novo ponúka túto platformu formou služby svojim zákazníkom.

Prevádzkovať mikroslužby na úrovni virtuálnych serverov by nebolo efektívne, preto sa začínajú vo väčšej miere presadzovať kontajnery. K aplikácii je pribalená iba sada potrebných knižníc, bez ďalšieho nepotrebného balastu. Kubernetes umožňuje automatizáciu nasadenia a správy kontajnerov a významne tak zjednodušuje prácu systémovým špecialistom. Veľkou výhodou je aj to, že autor môže mať na svojom desktope prostredie takmer identické s produkciou. Znižuje sa tým riziko, že niektoré chyby nie sú odhalené počas vývoja a testovania.

 

Pre vývojárov aj systémových špecialistov je dôležitá celá rada ďalších nástrojov, ktoré potrebujú pre vývoj a prevádzku aplikácií. Ide o systémy využívané pre monitoring, alerting, logovanie udalostí, nasadzovanie aplikácií a ďalšie. Tie nie sú súčasťou kubernetes, ale je potrebné ich v rámci platformy integrovať. A práve to naše kompletné riešenie ponúka. Popri tom je potrebné zaistiť load balancing aplikácií a perzistentné ukladanie dát - opäť funkcie, ktoré sú súčasťou nami ponúkanej platformy.

 

Určite cielime najmä na tých, ktorí majú svoj vlastný softvérový vývoj a ktorí dokážu využiť benefity, ktoré im virtuálne kontajnery ponúkajú. Ale zároveň je táto služba určená aj pre existujúcich zákazníkov, ktorí budú napríklad zavádzať nové aplikácie postavené na mikroslužbách. Veľkou výhodou je, že im ponúkame možnosť, v jednom prostredí cloudu prevádzkovať vedľa seba virtuálne servery aj virtuálne kontajnery, všetko sieťovo prepojené a jednotne zabezpečené.

 

Škálovanie v prípade mikroslužieb znamená pridávanie ďalších virtuálnych kontajnerov s tým, že aplikácia tomu samozrejme musí byť prispôsobená. Celkové zdroje dostupné pre virtuálne kontajnery sú potom dané veľkosťou klastra, na ktorom sú prevádzkované. Naši zákazníci si môžu zvoliť, či servery, ktoré cluster tvoria (zvyčajne označované ako nódy), budú virtuálne alebo fyzické servery - naša platforma je univerzálna a sme schopní ju zákazníkom ponúknuť v oboch variantoch.

A prečo kontajnery?

Postupne sa mení spôsob vývoja a prevádzky aplikácií. Väčšina firiem prechádza na moderné, agilné metódy vývoja a pre vývojárov je obrovským prínosom minimalizovať dobu medzi tým, kedy upraví kód a kedy je schopný túto zmenu otestovať. To vedie k odklonu od veľkých, monolitických aplikácií smerom k mikroslužbám, z ktorých sa potom výsledný produkt skladá.

Prevádzkovať mikroslužby na úrovni virtuálnych serverov by nebolo efektívne, preto sa začínajú vo väčšej miere presadzovať kontajnery. K aplikácii je pribalená iba sada potrebných knižníc, bez ďalšieho nepotrebného balastu. Kubernetes umožňuje automatizáciu nasadenia a správy kontajnerov a významne tak zjednodušuje prácu systémovým špecialistom. Veľkou výhodou je aj to, že autor môže mať na svojom desktope prostredie takmer identické s produkciou. Znižuje sa tým riziko, že niektoré chyby nie sú odhalené počas vývoja a testovaní.

A prečo Kubernetes ako službu?

Pre vývojárov aj systémové špecialistov je dôležitá celá rada ďalších nástrojov, ktoré potrebujú pre vývoj a prevádzku aplikácií. Ide o systémy využívané pre monitoring, alerting, logovanie udalostí, nasadzovanie aplikácií a ďalšie. Tie nie sú súčasťou kubernetes, ale je potrebné ich v rámci platformy integrovať. A práve to naše kompletné riešenie ponúka. Popri tom je potrebné zaistiť load balancing aplikácií a perzistentné ukladanie dát - opäť funkcie, ktoré sú súčasťou nami ponúkané platformy.

Pre koho je určená?

Určite cielime najmä na tých, ktorí majú svoj vlastný softvérový vývoj a ktorí dokážu využiť benefitov, ktoré im virtuálne kontajnery ponúka. Ale zároveň je táto služba určená aj pre existujúcich zákazníkov, ktorí budú napríklad zavádzať nové aplikácie postavené na mikroslužbách. Veľkou výhodou je, že im ponúkame možnosť, v jednom prostredí cloudu prevádzkovať vedľa seba virtuálne servery aj virtuálne kontajnery, všetko sieťovo prepojené a jednotne zabezpečené.

Ako sa škáluje výpočtový výkon v prostredí virtuálnych kontajnerov?

Škálovanie v prípade mikroslužeb znamená pridávanie ďalších virtuálnych kontajnerov s tým, že aplikácia tomu samozrejme musí byť prispôsobená. Celkové zdroje dostupné pre virtuálne kontajnery sú potom dané veľkosťou klastra, na ktorom sú prevádzkované. Naši zákazníci si môžu zvoliť, či servery, ktoré cluster tvoria (zvyčajne označované ako nódy), budú virtuálne alebo fyzické servery - naša platforma je univerzálny a sme schopní ju zákazníkom ponúknuť v oboch variantoch.

Záujem ?