HPE GreenLake. Flexibilný rezervoár služieb pre cloud riešenia vo vašom datacentre.

HPE hardware pre vaše datacentrum nemusíte robiť len vo forme investícií a veriť, že nakúpený rozsah vyhovie vývoju potrieb. Môžete platiť len za skutočnú spotrebu vlastnej IT infraštruktúry tak, ako by ste ju mali v cloude.

 

Cloud si stále viac a viac nachádza uplatnenie v prevádzke infraštruktúry IT, nie náhodou AUTOCONT už nejakú dobu buduje vlastnú IaaS cloud služby, či rozširuje štruktúru komplexných cloud služieb vo vlastných dvoch geograficky oddelených datacentrách (dataspring.cz).

Stále ale existuje veľa firiem a organizácií, ktoré zistili, že cloud ako taký pre nich nemá patričné ​​výhody. Keď opomenieme finančné aspekty, potom najväčšou nevýhodou býva často latencia čiže reakčná doba aplikácií. Ďalšou nevýhodou je často nedostatočná kontrola zabezpečenia dát, ktorú môžu vyžadovať interné pravidlá a predpisy či externé normy. IDC vo svojej nedávnej štúdii konštatovalo, že napriek rastu a stále väčšiemu prijímaniu verejného cloudu zostáva 70% aplikácií a dát mimo verejný cloud.

HPE GreenLake – rezervoár možností pre vaše datacentrum

Pre zákazníkov, ktorí nemôžu z rôznych dôvodov využiť výhody verejného cloudu, ponúka HPE alternatívu, cloudovú infraštruktúru v ich vlastnom dátovom centre. Ponuka softvéru ako služby už dnes nikoho neprekvapí. Ale čo hardvér ako služba do vášho datacentra?

Predstavte si mať vo firme vždy tú najnovšiu IT infraštruktúru, teda hardvér a súvisiaci softvér v potrebnom rozsahu. A zároveň nemať žiadne investičné výdavky za obstaranie alebo fixné splátky za kapacitu, ktorú nedokážete naplno využiť. Ale mať len platby za skutočné využitie, len za skutočnú spotrebu IT infraštruktúry, o ktorú je patrične postarané IT špecialistami, ako by ste ju mali v cloude. Je to sci-fi? Nie to je HPE GreenLake.

Už dnes ponúka HPE v ​​podobe "GreenLake" veľmi široký rezervoár možností, čo všetko v podobe cloudu vo vlastnom datacentre vybudovať. Ide o široké portfólio IaaS služieb - Compute, Storage, Networking, Data Protection a mnoho ďalších. Riaditeľ HPE, Antonio Neri sľúbil, že do roku 2022 bude mať HPE celé portfólio svojho hardvéru dostupné formou služieb GreenLake.

Podnikové úložisko dát v podobe HPE GreenLake

Ako dobrý príklad pre ilustráciu možností týchto služieb môžeme ukázať situáciu, keď sa budete rozhodovať, či obnoviť hardware diskových polí pre podnikové dáta a budete hľadať najlepšiu variantu pre vaše potreby. Ak vám z výberu vyjde variant založený napríklad na technológii HPE Nimble Storage a budete potrebovať zaobstarať IT infraštruktúru, ktorá bude vyžadovať nejakú kapacitu poľa, servery a switche, môžete sa dopracovať na investíciu cca 5 mil. Sk s tým, že AUTOCONT v rámci nej vykoná inštalačné služby a postará sa aj o servis danej IT infraštruktúry. Alebo môžete zvážiť variant toho istého, v podobe HPE GreenLake služieb.

Výhody varianty s GreenLake službami:

 • Môžete si otestovať, čo potrebujete - vzorovú konfiguráciu privezieme a môže byť testovaná 30 dní vo vašom prostredí zadarmo, ak bude vyhovovať, len ju prepnete do prevádzky.

 • Platíte priebežne za to, čo využívate - typicky ide mesačne o päťdesiatinu až šesťdesiatinu sumy celkovej investície realizovanej klasickým spôsobom

 • V cene konfigurácie je k dispozícii 20% rezerva pre škálovanie výkonových potrieb smerom hore bez platenia vopred, keď bude treba zvýšiť výkon, tak ho aktivujete a začnete platiť.

 • Pri potrebe naopak výkon či rozsah IT infraštruktúry znížiť smerom dole, AUTOCONT dohodne zmenu HPE GreenLake kontraktu podľa potrieb.

 • Tento typ kontraktu tiež po čase umožňuje oveľa jednoduchšie zmeniť storage technológie na novšie a plynule na ne prejsť.

 • S unifikovanou správou vášho privátneho cloudu aj verejných cloudov efektívne pomôže platforma HPE GreenLake Central a skúsení špecialisti AUTOCONT a HPE.

  K štandardným službám StartUp (sprevádzkovanie) a Break & Fix (servis) vie AUTOCONT jednoducho pridať svoje priebežné prevádzkové služby typu "Sme Vaše IT" a pre oblasti technológií s vysokou špecializáciou do nich doplniť aj špecializované technologické služby HPE.

Infraštruktúra pre virtuálne desktopy v podobe HPE GreenLake

Ďalším príkladom môže byť riešenie pre prevádzku virtuálnych desktopov (VDI), ktoré dnes používa mnoho organizácií. Rad z nich bola zvyknutá, že veľká väčšina zamestnancov pracovala v kancelárii, ale zrazu sa 80-100% firmy presunulo na home-office a kapacity pre virtuálne desktopy nestačili.

Kto dnes presne dokáže odhadnúť, ako sa pomer práce z kancelárie a home-office bude vyvíjať a teda ako navrhnúť potrebnú IT infraštruktúru do budúcnosti? Nestojí teda za to, zvážiť variant riešenia s HPE Green Lake? Tá totiž umožní platiť len nejako dimenzovanú infraštruktúry pre VDI a keď potreba výkonu narastie, tak je obratom uvoľnená jej dodatočná rezerva (typicky 20%). Flexibilitou riešenia sa teda približujeme cloudu, dáta má ale pritom zákazník uložené vo svojom dátovom centre a plne pod kontrolou svojho perimetra.

Prínosy HPE GreenLake podľa štúdie Forrester

Ak vám nestačili vyššie uvedené praktické príklady, inšpirujte sa výskumom spoločnosti Forrester "The Total Economic Impact of HPE GreenLake" z júna 2020. Podľa danej štúdie dnešné organizácie chápu, že cloud už nie je voľbou, ale je neodvratný. Organizácie naprieč priemyselnými odvetviami si uvedomujú, že ich obchodné modely sa menia, ako tempo digitálnej transformácie získavajú na rýchlosti a IT tímy tak musia všetko podporovať oveľa pružnejšie ako predtým.

Cloudové stratégie naprieč priemyselnými odvetviami sa však môžu výrazne líšiť, niektoré podniky budú aj naďalej potrebovať IT riešenia vo vlastných datacentrách, aby vyhovovali bezpečnostným a regulačným požiadavkám, urobeným investíciám, výkonnostným požiadavkám a podobne. HPE GreenLake poskytuje to najlepšie z oboch svetov, HPE GreenLake je škálovateľná služba IT infraštruktúry, ktorá organizáciám umožňuje ľahko sa škálovať, aby zvládli kolísanie dopytu a meniace sa trhové podmienky.

Hlavné prínosy a úspory HPE GreenLake:

 • Urýchlenie potrebných biznis iniciatív a tým aj zvýšenie podnikovej produktivity.
 • Zníženie nutnosti priamo investovať do IT infraštruktúry a teda úspory v CAPEX oblasti.
 • Poskytnutie flexibilnejšie IT infraštruktúry pre rýchle škálovanie hore i dolu.
 • Skrátenie alebo odstránenie času spojeného s plánovaním potrebných kapacít IT.
 • Zlepšenie produktivity IT s ďalšími zdrojmi podpory zo strany externých IT špecialistov.
 • ​Poskytnutie nástrojov na meranie využitia IT infraštruktúry a pre predpoveď ďalších potrieb.

V tejto Forester  štúdii nájdete viac informácií k porozumeniu výhodám, nákladom a rizikám spojeným s týmto typom služieb. Všetko vzniklo na základe rozhovorov so zákazníkmi, ktorí majú viacročné skúsenosti s používaním služieb HPE GreenLake.

Máte záujem o viac informácií?

Ak vás prínosy HPE GreenLake služieb zaujímajú, odporúčame účasť na webinári v stredu, 17.2.2021.

Dozviete sa v ňom, prečo môže byť zaujímavé prevádzkovať hardvér vo svojom datacentre formou služby a ako môžete za zaujímavých podmienok získať veľkú flexibilitu a výhody cloud riešení pre svoju vlastnú IT infraštruktúru.

Záujem ?