Pokročilé technológie IBM pre bezpečnosť a moderné riešenia IT infraštruktúry

Odhaľte sofistikované hrozby, ktoré sú často inými bezpečnostnými riešeniami prehliadnuté. Využite ďalšie pokročilé softvérové a hardvérové technológie IBM a silné spojenectvo s Red Hat.

Kybernetických útokov pribúda – efektívne riešenie IBM QRadar SIEM

Vedeli ste, že kybernetické útoky spolu s prerušením výroby sú najväčšie globálne obchodné riziká? Sofistikované útoky na internete sa stávajú stále ťažšie rozpoznateľnými. Zamýšľali ste sa nad tým, aké veľké hrozby predstavuje využívanie IT technológií a internetu vo vašej spoločnosti a z toho vyplývajúce možné škody?  Od vzniku pandémie Európa zaznamenala rekordný nárast kybernetických útokov.

Presun firiem do online priestoru a home officov extrémne zvýšil aj nárast kybernetických útokov. Dnešné siete sú komplexnejšie a treba ich chrániť od čoraz zákernejších a sofistikovanejších útočníkov – to je nekonečná úloha. Pandémia ponúka hackerom vhodné podmienky na útoky a tu je potrebná prevencia, ale aj včasné odhaľovanie takýchto udalostí.

IBM QRadar SIEM predstavuje vhodný spôsob na identifikáciu hrozieb a útokov – zabezpečuje bezpečnostný monitoring, ktorý AUTOCONT s.r.o. dokáže efektívne sledovať vo vlastnom bezpečnostnom operačnom centre (tzv. SOC). QRadar podporuje širokú škálu technológií, aplikácií a cloudové služby, ktoré zákazníkom pomôžu získať komplexné údaje celopodnikovej činnosti. Akonáhle sú tieto údaje centralizované, môžu byť automaticky analyzované na identifikáciu hrozieb a anomálií, ktoré môžu naznačovať neznáme hrozby a riziká. Jednoduchý Log Managment je v dnešnej rýchlej dobe už nedostačujúci a informácie je potrebné dávať do širších súvislostí spoločne s informáciami o toku v sieti, či o miere rizika pre daný segment alebo zariadenie. Qradar SIEM inteligentne koreluje a analyzuje rôzne druhy informácií ako napr. udalosti zabezpečenia z firewallu, virtuálnych sietí, sieťové udalosti od prepínačov, smerovačov, serverov až po kontext sieťovej aktivity a ďalšie.

Ako doplnok platformy IBM QRadar je aplikácia umelej inteligencie QRadar Advisor with Watson, ktorá automatizuje rutinné úlohy v SOC a dokáže zvládať obrovské množstvo poznatkov každý deň. Nachádza spoločné črty naprieč všetkými vyšetrovaniami a poskytuje analytikom spätnú väzbu, ktorá im umožňuje zvýšiť efektivitu. QRadar Advisor with Watson dokáže znásobiť úsilie tímu a tým vedie dôsledné a hlbšie vyšetrovanie so skráteným časom z dní a týždňov na minúty alebo hodiny.

Eliminujte pokročilé hrozby s IBM QRadar SIEM

Redukujte stále pribúdajúce bezpečnostné udalosti. Sústreďte sa len na tie naozaj podstatné externé či interné útoky. Detegujte a sledujte škodlivých užívateľov v dlhších časových úsekoch a odhaľte sofistikované hrozby, ktoré sú často inými bezpečnostnými riešeniami prehliadnuté. Odhaľujte hrozby s využitím pokročilých technológií. Integrujte správu logov a technológie pre ochranu siete do spoločného auditného úložiska s jedným ovládacím panelom. Získajte nástroj pre sledovanie zhody s regulačnými požiadavkami a smernicami.

Dnešné siete sú rozsiahlejšie a komplexnejšie ako kedykoľvek predtým a chrániť ich proti zlomyseľným aktivitám je nikdy nekončiacou úlohou. Firmy, ktoré chcú ochrániť svoje duševné vlastníctvo, chrániť identitu svojich zákazníkov a zamedziť výpadkom svojich systémov, musia robiť viac než len monitorovať logy a sieťovú prevádzku. Musia využívať pokročilé nástroje na detekciu týchto aktivít jasne uchopiteľným spôsobom. IBM QRadar SIEM môže slúžiť v dátových centrách malých i veľkých firiem ako hlavné riešenie pre zber, normalizáciu a analýzu sieťových analytických funkcií.

Red Hat Openshift a IBM

Servery IBM Power Systems predstavujú vynikajúce prostredie na prevádzkovanie platformy Red Hat OpenShift a vytvárajú tak pevné, výkonné a bezpečné podnikové riešenie na prevádzkovanie on-premise cloudu alebo platform-as-a-service cloudu.

IBM Power Systems je rodina počítačových serverov IBM založených na procesoroch IBM POWER. Tieto servery majú reputáciu výkonných, bezpečných a spoľahlivých serverov s dlhou životnosťou. Vďaka daným vlastnostiam, poskytujú servery IBM Power Systems vynikajúcu platformu na prevádzkovanie riešenia Red Hat OpenShift Container Platform (Red Hat OCP) a tým aj robustné, výkonné a bezpečné podnikové riešenie pre flexibilné prevádzkovanie všetkých variant cloudu, ako sú on-premise alebo verejné cloud prostredia, poskytujú teda moderné hybridné multicloud riešenie. Toto riešenie prináša v oblasti kontajnerizácie a prechodu na digitálne technológie najlepšiu orchestráciu pomocou technológie Kubernetes, pokročilé vytvárania aplikácií vrátane automatizácie pomocou technológie Ansible a dostupnosti certifikovaných kontajnerov pre Red Hat Enterprise Linux na serveroch IBM Power Systems s vysokou hustotou kontajnerov na jeden procesor (až 3,2x viac ako na platforme x86).

Prínosy Red Hat Openshift a IBM CLOUD

Investíciou 34 miliárd dolárov do akvizície open source spoločnosti Red Hat, s ročnými obratmi “len” 3 miliardy dolárov, potvrdila IBM, že to s oblasťou open source u podnikových zákazníkov myslí naozaj vážne. Vysoká investícia je ale zároveň jedná z najväčších stávok na budúcnosť, ktoré kedy IBM urobila. Aké kúzlo a dôvody by za tým mohli byť? Red Hat začal fungovať v rámci IBM ako samostatná divízia v rámci Cloud & Cognitive. Spoločnou stratégiou je práve Hybrid Cloud. Odhady tržného potenciálu privátnych, verejných a hybridných cloudov už v roku 2020 mieria na hodnotu 1 bilión dolárov.

Red Hat a IBM majú spoločné aj to, že obe firmy dlhodobo podporujú Linux a open source. Peniaze zo strany IBM tečú do mnohých oblastí: do cloudovo-natívnych technológií, aplikačných kontajnerov a Kubernetes. Hybridný cloud znamená to, že firmy časť infraštruktúry prevádzkujú vo verejnom cloude a časť potom na privátnom cloude na vlastnom hardvéri. Ako sa ukazuje, prepojenie týchto dvoch svetov vyžaduje množstvo nástrojov a procesov, čo znamená veľký a rastúci biznis. Red Hat má v prípade cloudu dobré postavenie. Jeho platformy ako napríklad OpenShift sa často používajú na stavbu cloudu a ďalšie technológie vedia potom verejné a privátne prostredie prepájať.

Red Hat OpenShift - je kontajnerové prostredie Red Hat OpenShift vychádza zo systémov Kubernetes a Red Hat Enterprise Linux a ponúka jednotnú, centralizovanú aplikačnú platformu v akomkoľvek cloude, zjednodušuje spojenie hybridného cloudu a multicloudu. Red Hat OpenShift, umožňuje vďaka vysokej miere automatizácie vytvárať bezpečnejšie a konzistentné prostredie pre vývoj, implementáciu a správu natívnych cloud aplikácií. OpenShift tak zvyšuje zákazníkom šancu na úspech a odlíšenie sa na stále rastúcich a silno konkurenčných trhoch. Viac než 1000 organizácii rôznych druhov a odvetví po celom svete už používa OpenShift, aby urýchlili vývoj a uvedenie aplikácii do prevádzky.

Nová verzia Red Hat OpenShift -  je otvorená a dnes už široko rozšírená platforma Kubernetes umožňuje zákazníkom inovovať ich biznis s novou generáciou natívnych cloud aplikácii v prostredí hybridného cloudu. Red Hat OpenShift 4 zjednodušuje spojenie hybridného cloudu a multicloudu, zrýchľuje implementáciu nových aplikácií v IT organizáciách a pomáha firmám k úspechu a odlíšeniu sa na stále rastúcich a silne konkurenčných trhoch.

Servery IBM POWER9

Požiadavky na servery, ktoré majú zvládnuť výzvy dnešnej kognitívne doby a majú výkon na spracovanie rozsiahlych dát a využitie umelej inteligencie, dosahujú omnoho vyššiu priepustnosť dát a vyššiu úložnú kapacitu než predtým. Systémy IBM® Power Systems ™ sú konštruované tak, aby spĺňali tieto požiadavky s dizajnom serverov bohatým na diskový priestor, ktorý poskytuje špičkovú výpočtovú techniku pre analýzu dát s obrovskou kapacitou úložiska. Vďaka tomu umožňujú rýchlejší prístup k dátam a efektívnejšie rozširovanie vďaka pokročilej IO architektúre POWER9 ™ a PCI Express (PCIe) 4.0 a ponúkajú tak svojim užívateľom konkurenčné výhody. Power9 prináša až dvakrát vyšší výkon ako x86 alternatívy.

Servery IBM Power System LC92x sú ideálne pre virtualizáciu, databázy a vysoko výkonné počítačové nasadenie, s formátom 1U/2U poskytujú vynikajúce možnosti výpočtového výkonu a škálovania. Konštrukcia LC922 ponúka až 44 jadier, 2 TB pamäte RAM a až 120 TB úložného priestoru vo formáte 2U.

IBM Power System LC921 - ponúka ideálne možnosti škálovania využívajúc technológiu PCIe Gen4 s adaptérmi Mellanox InfiniBand ConnectX-5 pre výkonné výpočty s vysokou hustotou nasadenie vo formáte 1U. Server ponúka bezkonkurenčnú priepustnosť IO a výnimočný výkon, obsahuje dva procesory a ponúka až 40 jadier, 2 TB pamäte RAM a až 40 TB úložného priestoru vo formáte 1U a je ideálny nasadenie s vysokou hustotou výpočtovej sily, prípadne virtualizačné a kontajnerové riešenia, ktoré vyžaduje vyvážený návrh systému s priepustnosťou a hustotou. Servery ponúkajú vysokú priepustnosť – procesor Power9 má až dvojnásobný počet vlákien na jadro oproti dizajnu procesorov x86. Spolu s vynikajúcou hustotou je LC921 ideálny pre virtualizačné, databázové a výkonnú implementáciu.

IBM Power System LC922 - je prvý všeobecný výpočtový systém, ktorý obsahuje inovatívne technológie PCIe 4.0 a CAPI 2.0. Zbernica PCIe Gen4 poskytuje približne dvojnásobnú šírku pásma dát v porovnaní s prepojením PCIe Gen3 na serveroch x86. Power9 prináša dvakrát vyšší výkon ako x86 alternatívy pri nasadenie s open source databázami. Servery majú dizajn s vysokou hustotou a sú ideálne pre implementáciu dátových centier. Server LC922 môže jednoducho splniť požiadavky na vysokú šírky pásma pre ukladanie dát a vysokú priepustnosť IO pomocou 12 pozícií na disky a 6 pozíciami na adaptéry PCIe Gen4.

Servery IBM Power System IC922  -  tento rad serverov poskytuje výpočtovo náročnú infraštruktúru s nízkou latenciou, ktorá je optimalizovaná pre AI a výborne poslúži na učenie modelov s využitím AI. Power IC922 na báze procesora POWER9 poskytuje pokročilé zbernice (PCIe Gen4, OpenCAPI) s podporou rýchlejšieho prenosu dát a nízkou latenciou. Vďaka podpore až šiestich GPU akcelerátorov NVIDIA® T4 Tensor Core dosahuje Power IC922 vysoký výpočtový výkon. Servery poskytujú vysoko bezpečné prostredie pre prevádzku podnikových aplikácií.

IBM Spectrum Protect Plus

IBM® Spectrum Protect™ Plus ponúka riešenia zabezpečenia ochrany a dostupnosti dát v prostredí virtuálnych serverov. Tento systém je možné nasadiť v priebehu niekoľkých minút a do hodiny zabezpečiť ochranu virtuálneho prostredia. Ponúka jednoduchý spôsob ochrany dát bez ohľadu na prostredie – fyzické alebo virtuálne servery, prípadne softvérovo definované alebo cloud prostredie. Systém je možné nasadiť ako samostatné riešenie, alebo využiť integráciu so zálohovacím systémom IBM Spectrum Protect, ktorý je možné použiť na dlhodobé odkladanie kópií s veľkou škálovateľnosťou a efektivitou.

Ľahké používanie - ponúka jednoduché nastavenie zálohovania cez portál s ochranou dát na základe politík a zároveň aj rýchle možnosti obnovy. Prehľadne zobrazuje dodržiavania politík a využitie dátových úložísk.

Rýchle nasadenie - umožňuje rýchle nasadenie a ochranu dát do hodiny pomocou technológie Open Virtual Appliance (OVA) a architektúry bez potreby inštalácie agentov. Poskytuje jednoduchú automatizáciu a integráciu cez rozhranie RESTful API a pružný prístup k zálohovaným dátam.

Jednoduchá obnova - riešenie používa globálny katalóg zálohovaných virtuálnych serverov a súborov s rýchlym vyhľadávaním a obnovou z virtuálnych serverov a bodov obnovy.

Pokročilá správa dát - integrácia so systémom IBM Spectrum Protect poskytuje riešenie na dlhodobé ukladanie dát so zaručením dodržiavania regulácií. Umožňuje archiváciu na rôzne typy médií – vrátane pások, pevných diskov alebo cloud riešení.

Riešenie IBM® Spectrum Protect™ Plus podporuje virtuálne prostredia VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Podporuje zálohovanie najbežnejších databázových systémov Microsoft SQL Server a Oracle Database. Licencuje sa podľa počtu chránených virtuálnych serverov (po 10 kusov).

IBM Flash System

V roku 2020 spoločnosť IBM rozšírila rodinu úložísk IBM FlashSystem o modely strednej a nižšej triedy. Tieto úložiská nahradili populárnu líniu produktov IBM Storwize, pričom využívajú rovnaký softvérový základ IBM Spectrum Virtualize. Okrem all-flash systémov, sú teraz k dispozícii aj hybridné diskové polia, v ktorých je možné kombinovať rôzne typy flash modulov a pevných diskov. Protokol NVMe s nízkou latenciou ponúkajú aj modely nižšej strednej triedy. NVMe je podporované nie len na úrovni diskových modulov, ale aj na rozhraniach smerom k serverom pomocou technológie NVMe over Fabric (NVMe-oF), pričom sú podporované adaptéry typu Fibre Channel aj Ethernet. Okrem tradičných flash diskov typu SSD je do vybraných modelov možné osadiť aj novú generáciu modulov IBM FlashCore (FCM) s vyššou kapacitou, ktorá disponuje extrémne nízkou latenciou, integrovanou kompresiou a rozhraním NVMe. Najrýchlejším typom úložiska sú moduly typu Storage Class Memory (SCM), ktorých odozva je rádovo nižšia aj voči modulom FCM.

Základnými úložiskami sú modely IBM FlashSystem 5010 a 5030, ktoré podporujú flash a pevné disky so SAS rozhraním. Výkonnejší procesor modelu 5030 umožňuje aj klastrovanie a pokročilé funkcionality dátovej redukcie (kompresia, deduplikácia). Cestu do strednej triedy predstavuje IBM FlashSystem 5100, ktorý má v základnej jednotke plnú podporu protokolu NVMe a podporuje aj externú virtualizáciu iných diskových úložísk. Nástupcom systémov IBM Storwize V7000 je typ IBM FlashSystem 7200, riadiaca jednotka je tiež plne NVMe a navyše podporuje klastrovanie až 4 systémov do jedného úložiska. Vrchol ponuky s najvyšším výkonom predstavuje IBM FlashSystem 9200, ktorý ako jediný je možné osadiť len flash diskami. Všetky ostatné modely podporujú aj pevné disky.

Základom celej rodiny IBM FlashSystem je softvérovo definované úložisko IBM Spectrum Virtualize, vďaka ktorému sú funkcionality dostupné naprieč celým portfóliom a neustále pribúdajú nové. Ide najmä o zvýšenie dostupnosti (replikácia medzi tromi lokalitami) a integráciu do modernej infraštruktúry postavenej na kontajneroch a cloud prostrediach. Na dohľad nad systémami je možné použiť službu IBM Storage  Insights, ktorá je v základnej funkcionalite súčasťou každého modelu rodiny IBM FlashSystem.  Táto služba poskytuje monitoring a vzdialenú podporu systémov a využíva na to silu umelej inteligencie v prostredí IBM cloud.

Prehľad funkcionalít produktovej rady IBM FlashSystem

Obráťte sa na AC špecialistu

Ak máte záujem o informácie o tejto oblasti nášho kádra, máte otázky alebo záujem o to, ako sa oboznámiť s vašou konkrétnou situáciou, kontaktujte AC: Radoslav Bendík, radoslav.bendik@autocont.sk

V prípade potreby sa obráťte na svojho predajcu v regionálnom centre AUTOCONT

Chcete viac informácií?