HPE Aruba MSP. Zjednotená správa siete vo forme spoľahlivej služby.

Kompletnú sieťovú infraštruktúru pre všetky potreby vašich používateľov môžete s pomocou HPE Aruba Central riadiť efektívne z jedného miesta. Alebo si ju nechať prevádzkovať formou služby v rámci servisnej zmluvy AUTOCONT.

Firmy a organizácie hľadajú v súčasnosti efektívnejšie cesty pre zabezpečenie prevádzky všetkých prvkov a koncových zariadení pripájaných do podnikovej siete a stretávajú sa s nedostatkom interných IT špecialistov. Riešením je sieť spravovaná pomocou cloud riešení. Koncept HPE Aruba MSP (Managed Service Provider) zvyšuje rozsah prevádzkových schopností a umožňuje dodávať kompletnú sieťovú infraštruktúru aj spoľahlivé služby s ňou spojené.

Správna voľba je kľúčová, majte sieť so šiestym zmyslom.

Súčasné spoločnosti a organizácie rapídne adoptujú technologický model "Cloud First". Znižujúce sa rozpočty a limitované zdroje vytvárajú mimoriadny tlak na snímanie, správu a údržbu IT infraštruktúry. Prechod k modelu riadených služieb "Sme vaše IT" je jednou z najefektívnejších možností a voľbou. Riadené služby umožňujú klientom rozložiť predikovateľné náklady v čase a uvoľniť IT zdroje na využitie nielen pre strategické projekty, ktoré podporujú kľúčové priority klientov.

Riešenie HPE Aruba MSP a jeho prvky

HPE Aruba Central - ponúka jednoduchý, bezpečný a nákladovo efektívny spôsob správy bezdrôtovej a káblovej infraštruktúry podnikovej siete. Prostredie Aruba Central informuje o prevádzke a správe siete, zabezpečuje monitoring a jednoduché riešenie problémov vo všetkých oblastiach.

HPE Aruba Instant Ap - je Wi-Fi riešenie, ktoré poskytuje vynikajúci výkon, zabezpečenie, odolnosť i flexibilitu s jednoduchým nasadením.

Prístupové switche (Acces Switches) - sú navrhnuté tak, aby spĺňali výzvy spojené s mobilitou, cloudovými aplikáciami a predovšetkým rozmachom IoT. Automatizácia spolu s Aruba AI-Inside zaistí, že sa viditeľnosť ani zabezpečenie nikdy nedostanú do prevádzkovo kritických situácií.

Podpora a služby - s predplatenou službou automatický získate prístup k najnovším verziám, aktualizáciám a telefonickej podpore 24/7.

Školenie a certifikačné programy vás vyzbroja všetkými nástrojmi od návrhu, správy a podpory riešení.

Prínosy HPE Aruba Central

Toto riešenie je cestou, ako významne zjednodušiť konfiguráciu a prevádzku podnikovej siete. Koncept Aruba Central je založený na natívnej cloudovej architektúre, poskytuje služby umelej inteligencie, zabezpečenie a jednotnú správu infraštruktúry pre siete dátových centier, centrál organizácií pobočiek - to všetko z jedného riadiaceho panelu.

Využitie umelej inteligencie v dnešnej dynamickej dobe môže byť vďaka strojovému učeniu, automatizovaným workflow a nepretržitým monitorovaním veľmi užitočným pomocníkom pre úplný prehľad o stave siete, výkonu aplikácií a problémoch užívateľov. Starým nástrojom pre správu podobnej funkcie, ktoré si dnešné prostredie žiada, väčšinou chýba.

Jednoduchá správa siete s využitím cloud riešení

Pomocou jediného riadiaceho panelu MSP monitoruje a sleduje správanie celej siete alebo jednotlivých komponentov. To umožňuje bleskovú reakciu s rýchlou izoláciou problémov pomocou jednoduchých pracovných postupov, zistených detailov a rozsiahleho vyhľadávania. Historické údaje týkajúce sa prevádzky a správy sú ukladané, čo umožňuje plánovať a zasielať automatizované emailové upozornenia alebo prehľadné PDF reporty určeným používateľom.

Koncept MSP významne zjednoduší nastavenie siete. Takže rozbaľte, zapnite a nechajte automaticky konfigurovať s využitím mobilnej aplikácie, ktorá spustí inštaláciu zariadení. Aktualizácie sa vykonávajú úplne automaticky alebo ich plánujete jedným kliknutím cez správu používateľských účtov, s rôznymi úrovňami prístupu.

Využívajte pokročilé funkcie cloudovej platformy nad rámec základnej správy siete:

Samostatná Wi-Fi pre hostí s vlastnou firemnou image (logo, pozadie, farba, reklamy):

  • s možnosťou registrácie - anonymné, samoregistračné, sociálne prihlásenie, Facebook, WiFi,
  • s možnosťou ovládania - obmedzená doba trvania použitia, vstupná stránka,

Dátová analytika (i pre podporu obchodnej činnosti):

  • monitoring zákazníckej prevádzky a zapojenia na základe prítomnosti zariadení a RSSI,
  • prispôsobiteľné konverzie prevodu,
  • štatistiky naprieč lokalitami a času,
  • ale i bez žiadneho pripojenia.

Analýza pripojenia:

  • živé monitorovanie funkcie a kvality pripojenia Wi-Fi uživateľov, overenie dostupnosti základných služieb, ako DHCP a DNS.
  • identifikácia a bezobslužné odstranenie príčin problémov.

Zaujímavé Aruba produkty

Vyberte si z kompletnej rady Wi-Fi 6 certifikovaných prístupových bodov optimalizovaných pre vnútorné i vonkajšie nasadenie. Využite modernú architektúru Aruba prepínačov s bohatými možnosťami konfigurácie a kontroly stavu. Objavte možnosti HPE Aruba ClearPass, efektívneho systému určeného na riadenie prístupu k sieti, jej zdrojom aj na vlastnú ochranu siete.

Obráťte sa na AC špecialistu

Ak máte záujem o informácie o tejto oblasti nášho kádra, máte otázky alebo záujem o to, ako sa oboznámiť s vašou konkrétnou situáciou, kontaktujte AC: Igor Ftáček, igor.ftacek@autocont.sk

V prípade potreby sa obráťte na svojho predajcu v regionálnom centre AUTOCONT

 

Chcete viac informácií?