Hyperkonvergované riešenia všade, kam sa pozrieš. DELL VxRail prináša jasné výhody.

Hyperkonvergovaná infraštruktúra sa stáva štandardom budovania spoľahlivého IT prostredia s vysokou dostupnosťou. Jednou z najkvalitnejších technológií, ktorú v oblasti používame a máme s ňou už veľa skúseností, je Dell VxRail.

HCI, čo je HCI? "Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá..." Táto parafráza na jeden veľmi starý film s Jaroslavom Marvanom nám pomôže vysvetliť, aký dlhý čas už v AUTOCONTe vidíme ideálne riešenie IT infraštruktúry. Navrhujeme ju tak, aby pomáhala firmám alebo organizáciám fungovať pokiaľ možno bez výpadku. To je náš hlavný cieľ. IT infraštruktúra so všetkými vlastnosťami vysokej dostupnosti, ktorá túto bezvýpadkovosť má vo svojom DNA ako základnú funkciu. A bez vysokej dostupnosti si naše návrhy jednoducho nevieme predstaviť.

Pokiaľ vám pripadá, že hovoríme o vlastnostiach enterprise prostredia, máte pravdu. Je to tak. Dnes sa ale takéto riešenie dá implementovať aj pre tie najmenšie IT potreby, začínať môžeme na dvoch serveroch (nodoch), ktoré sú vybavené vlastnou (internou) diskovou kapacitou.

Už od dvoch priamo prepojených serverov potom máte všetko, čo potrebujete na to, aby vaše IT prostredie fungovalo bez výpadku aj pri poruche polovice, v tomto prípade jedného servera. No nie je to šťastie?

Je DELL VxRail hyperkonvergované riešenie?

Otázka je návodná a odpoveď znie - samorejme áno, je. DELL VxRail je HCI. Ako ostatné riešenie tohto typu sa skladá zo serverov (nodov) a v prípade, že ich počet je väčší ako dva, potom ethernetových switchov tiež. Pár káblov na prepojenie medzi sebou, ďalšie na pripojenie do firemnej LAN a je to. Alebo ešte niečo chýba? Nuž, rovnako ako prakticky v každom dnešnom modernom riešení alebo výrobku, nám chýba troška toho programového vybavenia. Bez neho to bude iba hromada plechov a kremíkových čipov.

Srdcom DELL VxRail je VMware vSAN, softvérovo definovaná storage integrovaná priamo v kóde vSphere. To je, ako viete, dnes najrozšírenejší systém na virtualizáciu serverov a bežia na ňom milióny virtuálnych serverov vo firmách po celom svete. Podobne rýchlo, ako sa šíril VMware v minulosti, sa v posledných rokoch veľkou rýchlosťou navyšujú počty užívateľov v SAN. Nemusia tak k svojim serverom pripájať žiadne diskové pole, potrebnú kapacitu a výkonnosť získajú vďaka spomínaným interným diskom. A aby to nebolo málo, interné disky spoločne s vSAN sa správajú, ako keby ste tie klasické diskové polia mali dokonca dve so schopnosťou poskytovať dáta aj v okamihu, keď jedno z nich je z akéhokoľvek dôvodu mimo prevádzky. Vysoká dostupnosť je teda pri VxRaile na úrovni virtuálnych serverov, diskového úložiska a vhodnou konfiguráciou ethernetových switchov aj na vrstve sieťovej.

Zásadné vlastnosti VxRailu

To, čo sme si zatiaľ opisovali, je dnes už klasika. HCI postavené na VMware vSphere a vSAN. My ale hovoríme o DELL VxRail. Ako sa teda toto riešenie líši od "obyčajných" v SAN Ready Nodov, ako ich poznáme z ponuky všetkých výrobcov serverov?

Tým najzásadnejším komponentom, ktorý robí VxRail tým, čím je, je VxRail Manager. Nástroj slúžiaci na inštaláciu a správu celého prostredia. Zjednodušuje oboje, inštalácia je priamočiara, vedená sprievodcom, správa je potom prehľadná, všetko z jedného miesta.

Ďalším dôležitým komponentom je licencia VMware Cloud Foundation, nástroj pre najrôznejšie spôsoby nasadenia virtuálnych serverov ako v prostredí privátneho, tak hybridného cloudu, ich presúvanie napr. podľa aktuálnej záťaže a výkonnosti prostredia vrátane podpory kontajnerov.

Každý nod VxRailu je navyše vybavený licenciami Recovery Point a to je veľká paráda, pokiaľ potrebujete niektoré svoje virtuálne servery nepretržite chrániť vytváraním ich replík mimo produkčného prostredia, hovorí sa tomu Continuous Data Protection (CDP).

Užitočné prínosy pre zákazníkov

Ak sa spýtame správcu IT infraštruktúry na jeho najväčšie traumy, na aké počas prevádzky často naráža, mnohokrát odpovie, že to sú pravidelné aj nepravidelné aktualizácie všetkých komponentov systémov. Od aktualizácie samotného VMware vSphere, cez vSAN až po ovládače sieťových kariet. To nie je vôbec jednoduchá vec. Kedy takú aktualizáciu vykonať? Čo urobiť najskôr, čo potom a čo nechať až na záver?

Výrobcovia hw i sw vydávajú aktualizácie nezávisle na sebe, v rôznom čase, rôznej kvalite a ich implementovaní a udržiavaní systémov Up to Date môže byť teda skutočne veľmi stresujúce. Nie tak pri VxRaile. Výrobca tu pripravuje a testuje celé balíčky aktualizácií a až v okamihu, keď má overenú ich funkčnosť a niekedy aj neškodnosť, ich uvoľní formou zásadných alebo bežných aktualizácií na nasadenie na nody VxRailu. VxRail Manager potom dokáže prejsť verzie ovládačov zariadení a ostatných sw komponentov a nachystať celkovú aktualizáciu. Aktualizáciu sám vykoná postupne na všetkých nodoch bez zásahu administrátora. Odpracú si pritom virtuálne servery z aktualizovaného nodu na iný nod, následne ich vráti späť a pokračuje s ďalším nodom. VMware sa sám snaží podobný systém ponúknuť aj v SAN užívateľom, možno poznáte VMware LCM, VxRail je ale stále v aplikovaní aktualizácií najďalej.

V poslednom čase došlo k integrácii VxRailu do systému CloudIQ, čo je cloudové prostredie využívajúce prvky strojového učenia a umelej inteligencie k analýze telemetrických dát zo všetkých po svete pripojených VxRail systémov a ponúka jednak pohľad na výkonové pomery systému, jednak dokáže odhaľovať podozrivé správanie a odporúčať ich odstránenie práve porovnávaním podobných systémov alebo známych disfunkcionalít.

Naše skúsenosti a referencie

Inštalácia a administrácia VMware vSphere patrí v AUTOCONTE medzi základné znalosti našich špecialistov. Vďaka dlhodobo implementovaným a prevádzkovaným systémom u našich zákazníkov máme tak obrovské množstvo skúseností s prístupom k znalostnej databáze riešení. A v poslednej dobe nám narastá aj množstvo technických znalostí v SANe, prípadne VxRailu, pretože ako už vieme, VxRail beží na vSphere s vSAN.

A máme mnoho a mnoho fungujúcich implementácií VxRailu u najrôznejších typov zákazníkov. Od najväčšieho českého distribútora tlačených periodík, cez obrovský internetový a celosvetovo pôsobiaci obchod, nemocnice, ale aj malé riešenia na dvoch serveroch.

VxRail je pre nás jedna z technológií, ktorú pre hyperkonvergované riešenia ponúkame, ale na nasadenie v prostredí našich zákazníkov zvažujeme vždy medzi prvými.

Kontakt na AC špecialistu a dopyt

Pokiaľ vás informácie k tejto oblasti našej ponuky zaujali, máte špecifické otázky či záujem o upresnenie k vašej konkrétnej situácii, kontaktujte AC špecialistu Gabriela Feketeho na e-maile: gabriel.fekete@autocont.sk

S obchodným dopytom sa obráťte na svojho AUTOCONT obchodníka. Pokiaľ ešte nepatríte k našim zákazníkom, vyhľadajte kontaktné údaje nášho najbližšieho regionálneho centra. Sme nablízku v každom kraji a radi vám pomôžeme s akoukoľvek IT potrebou vašej organizácie.

Chcete viac informácií?